’Ringen Rundt’ grundlovsdag aflyst i 2023

I 2023 bliver der ikke træf for gamle biler på Roskilde Ring. Sidste år samlede eventen mange flotte racerbiler, standardvogne og motorcykler, og det strømmede til med mennesker i alle aldre der beundrede de smukke linjer i køretøjerne og fik sig en bilsnak.

Aflysningen i 2023 skyldes, at der ikke er nok til at arrangere eventen. Uden de nødvendige hænder og hoveder kan sådan en stor event ikke lade sig gøre.

Tovholder Christian Møller Jensen siger: ”’Ringen Rundt’ er en glad dag, som hylder Roskilde Ring og genopliver atmosfæren fra Danmarks første internationale motorsportsbane. Grundlovsdag har de andre år budt på nogle fantastiske timer i dejligt vejr og i godt selskab. Vi opfordrer interesserede og motorsports-entusiaster til at gå ind i arrangørgruppen, hvor vi har det sjovt og får gode idéer, når vi inspirerer hinanden. Vi regner med at eventen kan afholdes igen på grundlovsdag d. 5. juni i 2024.”

Kontakt Christian Møller Jensen, tel. 26274291, email: chresjan@gmail.com (tovholder) eller sognepræst Mogens Ohm Jensen, tel. 61638122, email: moje@km.dk (formand for ’Syd for Banen’)

Vellykkes generalforsamling

Mandag den 27. februar 2023 holdt den lokalhistoriske forening ’Syd for Banen’ en vellykket generalforsamling. Formanden Mogens Ohm Jensen fremlagde den mundtlige beretning. Han indledte med at sige ” Jeg er nogle gange helt ’høj’, når jeg går hjem fra en lokalhistorisk aften ’Syd for Banen’!”. Du kan se beretningen her.

Regnskabet udviste et overskud på knap 7.600 kr. Overskuddet bruges til en ny lokalhistorisk bog, som kommer inden for et par år.

Og ikke mindst blev bestyrelsen genvalgt. Du kan se referatet fra generalforsamlingen her.

Efter den formelle generalforsamling læste Bente Harbo uddrag op fra Orla Roed Jensens erindringer, tidl. socialchef i Gundsø kommune og menighedsrådsmedlem i Fløng. Han
havde sin opvækst syd for banen, bl.a. på Køgevej og Ruggårdsvej.

Niels Jørgen Rasmussen fortalte bl.a. om ’Nissen på Ruggårdsvej’ og viser en fotoserie om, hvordan Sydbyen i Roskilde har forandret sig gennem de sidste år.

Generalforsamling med fokus på Sydbyen

Hermed indkaldes til generalforsamling mandag d. 27. februar 2023 kl. 19.00 i
Jakobskirken, Astersvej 11, 4000 Roskilde, med dagsorden iflg. vedtægterne.
Samtidig opkræves kontingent for 2023 til vores lokalhistoriske forening, kr. 100.
Efter generalforsamlingen læser Bente Harbo uddrag op fra Orla Roed Jensens
erindringer, tidl. socialchef i Gundsø kommune og menighedsrådsmedlem i Fløng. Han
havde sin opvækst syd for banen, bl.a. på Køgevej og Ruggårdsvej.
Niels Jørgen Rasmussen fortæller om ’Nissen på Ruggårdsvej’ og viser en fotoserie om,
hvordan sydbyen i Roskilde har forandret sig gennem de sidste år.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af bilagskontrollant
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

ad 3. årsregnskab 2022 kan du se her

ad 4. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 100 for husstanden og kr. 500 for
foreninger m.fl.
ad 5. På valg er Mogens Ohm Jensen, Ingrid Fjeldsted og Ole Nielsen. Der kan vælges tre
eller flere bestyrelsesmedlemmer.
Suppleanten Heino Larsen er også på valg. Han modtager genvalg. Udover Heino Larsen
vil Henrik Denman gerne stille sig til rådighed som suppleant. Bestyrelsen foreslår valg til
begge.
ad 6. Bilagskontrollant er Mogens Engelund.
ad 7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sendes senest mandag d. 20.
februar til formanden Mogens Ohm Jensen, Astersvej 11, 4000 Roskilde, e-mail:
moje@km.dk, mob. 61 63 81 22.

Du kan se indkaldelsen med dagsorden her.

Ringen Rundt Grundlovsdag 2023

Igen i år vil biler, racere og motorcykler fra 50’erne, 60’erne og 70’erne være at finde på Roskilde Ring. Det sker mandag d. 5. juni 2023 kl. 10:00-14:00 i parken Roskilde Ring bag Hotel Scandic, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.

Nøjagtigt som de foregående år inviteres der en god blanding af formelvogne, standardvogne, racersportsvogne og motorcykler – og historiske rallybiler er selvfølgelig også velkomne. Du kan også i år forvente røverhistorier fra tidligere kørere på Roskilde Ring, kåring af årets bil og årets MC, børneunderholdning, madboder, stumpemarked, kolde øl og musik.

Kør med i paraden rundt på den sti, der (næsten) markerer det gamle baneforløb og udstil derefter dit køretøj på Ringen, mens du sparker dæk med ligesindede.

Vi beder bare om, at dit køretøj har mindst 40 år på bagen eller ligner maskinerne fra Ringens storhedstid.

Roskilde Ring var i årene 1955-1968 Danmarks første internationale racerbane, og her stod dansk motorsports vugge. Det er efterhånden blevet en fast tradition for historisk motorsportsinteresserede at tage turen til Roskilde på grundlovsdag. Flere oplysninger på bloggen roskildering.blogspot.dk eller hos tovholderen Christian Møller Jensen, email: chresjan@gmail.com, mob. 26274291. Arrangørgruppen tæller nogle Roskilde Ring-nørder, den lokalhistoriske forening Syd for Banen og værkstedsfællesskabet KnuckleGrease Garage.

’Syd for Banen’ byder på foredrag om kendte personer i Roskilde

Roskilde har været hjemby for mange kendte personer inden for kulturlivet og den politiske verden.

Den lokalhistoriske forening Syd for Banen arrangerer den 16. januar 2023 en foredragsaften, hvor journalist Henrik Denman fortæller om tre af byens kendte personligheder: socialisten Louis Pio, børneforsorgspædagogen Sofie Madsen og komponisten Otto Francker. Han vil fortælle om de tre personligheders liv og karriere og deres tilknytning til Roskilde.

Louis Pio (1841-1894) blev født i Store Gråbrødrestræde 21 nær Hestetorvet. Han boede i Roskilde i sine barndomsår og han fik senere stor betydning for landets politiske udvikling. Han var en af de bærende kræfter bag socialismen herhjemme, og han regnes for at være grundlæggeren af det danske socialdemokrati.

Pios virke som socialist startede i 1871, da han begyndte at udgive en socialistisk avis. Efter nogle år kom han på kant med myndighederne, der truede ham med fængsel, hvis han ikke forlod Danmark. Han emigrerede til USA, hvor han boede til sin død.

I mellemkrigsårene grundlagde børneforsorgspædagogen Sofie Madsen (1897-1982) Himmelev Børnehjem i en ejendom, som hun lejede af Roskilde Højskole. Hun blev en pioner indenfor børnepsykiatrien med plads, forståelse og omsorg for de særlige børn, som ingen forstod, og som ikke passede ind i gældende normer. Hendes arbejde med børn med autisme var banebrydende i 1920’erne og var senere med til at danne skole.

Aftenens tredje kendte person er kapelmester og komponist Otto Francker (1921-1988), der blev kendt for vindersangen ”Dansevisen” fra det internationale Melodi Grand Prix i 1963. Otto Helge Francker blev født i Østergade syd for banen i Roskilde, og senere flyttede familien til Bredgade i bymidten. Selv om han levede et travlt liv med opgaver over hele landet, boede han i flere omgange i lejligheden i Bredgade.

Foredraget er mandag den 16. januar kl. 19 i Jakobskirken, Astersvej 11. Gratis adgang, for kaffen betales kr. 20.

Historisk Samfunds forårsprogram

Nu er Historisk Samfunds program for første halvår af 2023 på gaden. Det indeholder bl.a. foredrag om skurke og helte i Roskilde Domkirke og ærkebiskop Eskil af Lund. Herudover er der udflugter til bl.a. Tadre Mølle og Tissø.

Syd for Banens medlemmer er altid velkommen. Møderne holdes på Rådhuset.

Du kan se hele programmet her

Besøg vores Facebook

Som du måske har bemærket, så har ’Syd for Banen’ fået sin egen Facebook. Udover at foreningens arrangementer omtales her, så er det også herigennem du kan høre foreningens Podcast. Det seneste er ”Et kik ned i Skomagergade”.

Du kan kommer til vores Facebook her.

Hvad er der tilbage fra industrisamfundet

Mandag den 28. november kl. 19 i Jakobskirken, Astersvej 11

Svend Erik Christensen vil fortælle om hvad der er tilbage af industriens bygninger her syd for banen. Roskilde har aldrig været en hel stor industriby. Men der har dog været flere bølger af industrialisering i byen. De første kom i 1800 tallet eller før i bymidte. Vi har stadig rester af dem fx Sukkerhuset, som nu er en del af Roskilde Museum og Maglekilde Maskinfabrik.

Den anden kom i første halvdel af 1900 tallet. Her kom de tre store garverier på Kamstrupsti, Frøforsyningen på Østergade og DAK på Københavnsvej. Mange af disse industribygninger var arkitektoniske flotte, men der er ikke meget tilbage af dem. Og dem der stadig står bruges til andre formål end industriel produktion.

Den tredje bølge kom i 1960’erne og 70’erne. Det var udbygningen af industrikvartet mellem banen og Københavnsvej

Den 28. november vil Svend Erik Christensen tages os igennem en rejse fra Københavnsvej over Østergade og Eriksvej til Musicon. Vi ser på de rester, der er tilbage af industriens bygninger og høre om deres historie, og hvad det bruges til i dag.

Arrangeret af den lokalhistoriske forening ’Syd for Banen’. Gratis adgang, for kaffen betales kr. 20.

Forårets program er ved at tage form

Bestyrelsen er ved at få forårets program på plads. Indtil videre er der aftale om tre arrangementer.

Mandag d. 16. januar 2023 kl. 19 i Jakobskirken: Henrik Denman fortæller om kendte personer i Roskilde, f.eks. Louis Pio (stifter af Socialdemokratiet), Sofie Madsen (unge med autisme) og Otto Francker (”Dansevise, kapelmester/komponist som er født i Østergade) + muligvis en til.

Mandag d. 27. februar kl. 19 i Jakobskirken: generalforsamling. Efter kaffen læser Bente Harbo uddrag af Orla Roed Jensens erindringer fra kvarteret.

Mandag d. 17. april kl. 19 i Jakobskirken: Svend Erik Christensen fortæller om brugsforeninger syd for banen.

Herudover arbejdes der på besøg på Vilvorde, som tidligere hed Roskildegaarden og som var forsøgsgård for Frøforsyningen. Ligeledes vil vi forsøge at få endnu et besøg i Roskilde Badet.

Hør vores podcast om bl.a. stien “Walk on the Wild Side”

Nu kan du bruge et googlekort og gå turen på sydstien “Walk on the Wild Side” og høre de lokalhistoriske podcast, er er indtalt i forbindelse med de enkelte steder på stien. Du kan se kortet her.

Der er også kommet en række nye podcast med temaet på kryds og tværs i Roskilde

Du kan også se mere om vores podcast på vores facebook Sydforbanen.