Snerlevej

Snerlevej går mellem Vindingevej og Østervang i Roskilde. Da vejen blev projekteret og grundene udstykket i begyndelsen af 1950’erne, var der åbne marker mod øst og kolonihaver mod syd. Det var ’Syd for Banen’, den måde som byen udviklede sig på med byggeri langs med indfaldsvejene.

Typisk for tiden var mange af grundene på Snerlevej beregnet til selvstændige, lokale håndværkere og små familieejede virksomheder, hvor bolig og værksted kunne ligge sammen på matriklen, enten i hver sit plan eller som to selvstændige bygninger.

Hans-Otto Witt-Nielsen voksede op i Snerlevej 16. Da han blev en moden mand, satte han sig for at samle historier og fotos om familierne på Snerlevej til en ’Vejens Bog’. Gennem grundig research og gode samtaler med nuværende og tidligere beboere på vejen har Hans-Otto samlet mere end 700 fotos og mange fine beskrivelser af familierne og det liv, som de levede, af husene og af de begivenheder, som fandt sted på Snerlevej.

Af det omfattende materiale bringes her et indblik, skrevet af Lone Skjoldby, Snerlevej 15. Hun fortæller levende om det hus, der var hendes families, og om tre andre familier på vejen, som hun har talt med og lånt fotos og papirer af: Det er Snerlevej 12 og 13.

I den lokalhistoriske forening ’Syd for Banen’ er vi taknemmelige for den indsats, som Hans-Otto og Lone har gjort for at indsamle og bevare de mange lokale historier. Det giver os et vindue ind til en tid, hvor familielivet var anderledes end i dag, en udvikling fra efterkrigsårenes rationeringstider til velfærdssamfundet og nu det digitale, multikulturelle Danmark.

Du kan se Lone Skjoldbys fortællinger her:

Snerlevej 12

Snerlevej 13

Snerlevej 15

Podcast om garverierne på Kamstrupsti

Så er Syd for Banen her igen en ny podcast: “Roskilde på Kryds og Tværs – No 9 – Kamstrup Stien 1” Roskilde har været en stor industriby og der har tidligere været nogle store garverier i byen. Hvad er der sket med dem? Og hvorfor lagde FDB et garveri i Roskilde? Og meget andet ,Det vil Svend Erik Christensen fortælle en hel masse om.

Kan høres på Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Buzzsprout og Podimo-

God fornøjelse! Link til episoden på Spotify (kræver ikke at du har app’en):https://open.spotify.com/episode/2C93Yg0PZES1eM8Va2oWdv…

Du kan se mere om Syd for Banens podcast på Facebook Syd for Banen.

Alle reaktioner:99

Hør vores podcast om bl.a. stien “Walk on the Wild Side”

Nu kan du bruge et googlekort og gå turen på sydstien “Walk on the Wild Side” og høre de lokalhistoriske podcast, er er indtalt i forbindelse med de enkelte steder på stien. Du kan se kortet her.

Der er også kommet en række nye podcast med temaet på kryds og tværs i Roskilde

Du kan også se mere om vores podcast på vores facebook Sydforbanen.

Roskilde Ring

Roskilde Ring var en motorsportsbane i Roskilde, nær byens centrum og jernbanestation. Banen blev åbnet som jordbane i en gammel grusgrav på grundlovsdag, den 5. juni 1955. Kort tid efter blev banen asfalteret og i 1957 blev den udvidet til en længde på 1.400 m.

Der blev kørt store internationale løb på ringen, og i 1961 og 1962 blev der i to tilfælde kørt løb i den prestigefyldte formel 1 klasse med stjerner som Stirling Moss og Jack Brabham.

Du kan høre mere om Roskilde Ring i denne podcast

Historien om bydelen syd for banen

EPSON MFP image

Johan Jacob Bruuns prospekt fra 1755 ind mod Roskilde set fra syd.

Den lokalhistoriske forening ”Syd for banen” har til formål er at indsamle, fastholde, registrere og videregive historiske oplysninger fra området syd for jernbanelinjen i Roskilde By og nord for motorvejen. Et område der har været igennem en stor udvikling inden for den seneste godt 100 år. Indtil 1896 var hele området landbrugsområde, men nu kom den første egentlig bydel i området: ”Frederiksberg”, som ligger lige syd for banen og omfatter bl. a. vejene Svensvej, Knudsvej og Gormsvej.

Stille og roligt udviklede området sig op gennem 1900-tallet. Landbruget forsvandt. Der kom både boliger, industri og uddannelsesinstitutioner.

Meget af Roskildes industri blev lokaliseret syd for banen. Det var i to områder. Dels langs Kamstrupstien, hvor der kom flere garverier, betonvareindustri, skærveindustri og meget mere. Det begyndte i 1914. I dag er alt nedlagt. Det andet store område var mellem Københavnsvej og banen. Den første store industri, der kom her, var konservesfabrikken DAK, der startede produktionen hvor Ros Torv ligger i dag. Både tidligere og senere var der her forskellig småindustri fx Rørvævsfabrikken på Elisagårdsvej. Op gennem 1960’erne kom flere og flere industrivirksomheder til fx konfektionsfabrikken Jardex og plastikfabrikken Rosti. Det er stadig i dette område, men længere mod øst, at Roskildes tilbageblevne industri ligger.

DAK fra omkring 1950 på Københavnsvej

I 30’erne kom der nye kvarterer til. Det er to områder. Dels kvarteret omkring Bakkedraget og Haveloden, hvor de første huse dog skød op efter 1. Verdenskrig. Dels kvarteret omkring Østergade. Begge områder udviklede områderne sig med parcelhuse i 1950’erne og 1960’erne. Som en parallel til parcelhusene kom der fra begyndelsen af 1950’ernme store etagebyggerier. Det første var Ringparken lige syd for det nuværende rådhus. Op gennem 60’erne blev området omkring Køgevej og Øster Ringvej udbygget med mange tusinde af lejligheder.

Ringparken ved Sdr. Ringvej 1958.

Roskildes erhvervsskoler er alle lokaliseret i området. Slagteriskolen blev bygget på Maglegårdsvej og indviet i 1964. Senere fulgte både Roskilde Handelsskolen og Roskilde Teknisk Skole i området omkring Maglegårdsvej.

DSC_0016

Roskilde Tekniske Skoles nyeste afdeling på Pulsen, som blev indviet i 2014.

Læs mere i ”Vestermarken – et tilbageblik på området syd for banen” af Tommy Hansen. Udgivet på eget forlag 2013.

Købmandsbutik

Video fra Købmandsbutikken på Knudsvej. Den er optaget i 1989 umiddelbart efter købmand Poul Nielsens død. Den er optaget af Arne Andersen. Du kan se videoen her

Sara Christiansen var aktiv i Jakobskirkens første år

Sara Christiansen sad i menighedsrådet i 1970’erne, da Jakobskirken i Roskilde blev bygget som folkekirke for den sydlige del af byen. Arkitekten ‘Habakuk’ havde tegnet kirken og indvielsen påskedag d. 14. april 1974 blev meget festlig. Men det var hverdagene, som betød mest for Sara – og navnlig netværket med de mange ældre mennesker i Seniorklubben. Sara lagde sit hjerte og sin energi i at skabe gode oplevelser for andre.

Som 90-årig ser hun tilbage på det livlige kirkemiljø i Sydbyen i Roskilde. Fortalt til sognepræst Mogens Ohm Jensen, Jakobskirken, d. 18. januar 2022

Du kan videoen her

Garveribyen Roskilde

I Historisk Samfunds årbog fra 2020 har Svend Erik Christensen skrevet en artikel om garverierne i Roskilde, herunder de tre industrigarveriet, der lå på Kamstrupsti det nuværende Eriksvej. Du kan læse artiklen her

Visning af: Garveribyen Roskilde (tidsskrift.dk)

Artikler fra syd for banen i Historisk Samfunds årbog

I Historisk Samfunds årbog 2019 er der to artikler fra området syd for banen.

Den ene hedder ”Roskilde Dyrskue i 50 år”. Den er skrevet af Henrik Denman. Hovedvægten af artiklen, som er skrevet for at markere dette sjællandske fællesdyrskue på den nye dyrskueplads lige syd for motorvejen. Men artiklen beskriver også de forskellige dyrskuer, som er blevet holdt på den gamle dyrskueplads, som nu er omdøbt til Rådhusparken. Du kan se mere om artiklen og læse den her.

Den anden artikel hedder ” En bydel flytter – Det gamle og nye Frederiksberg i Roskilde” er skrevet af Tommy Hansen, og den omhandler kvarteret omkring Knudsvej og dens forgænger, som lå hvor nu den sydlige del af jernbanen ligger. Du kan se mere om artiklen og læse den her.

Mange af Historisk Samfunds årbøger ligger elektronisk. Du kan se dem her.

Syd for Banen i Kanal Roskilde

Ruth Augustinussen fra Kanal Roskilde har lavede et internview med Niels Jørgen Rasmusen og Mogens Ohm Jensen efter udgivelse af vores jubilæumsbog. Det handlede selvfølgelig om selve bogen, men også om selve foreningen Syd for Banen, dens stiftelse og arbejde.

I kan se udsendelsen på YouTube. Klik her.

Linket er også her: https://www.youtube.com/watch?v=-PQLS6pEpig