Bestyrelsen efter generalforsamlingen februar 2020.

Den lokalhistoriske forening Syd for Banen er oprettet i april 2011. Foreningens formål er at indsamle, fastholde, registrere og videregive historiske oplysninger fra området syd for jernbanelinjen i Roskilde By. Foreningen holder  6 til 8 møder om året med foredrag med historier fra lokalområdet.  Hertil kommer byvandringer og virksomheds- og institutionsbesøg. Alle der har interesse for lokalhistorie kan blive medlem af foreningen. Det er også mulighed for virksomhedsmedlemsskaber for virksomheder, foreninger og institutioner.

I 2015 skrev formanden Mogens Ohm Jensen en artikel om Syd for banen til Historisk Samfunds årbog. Du kan se den her,

I forbindelse med udgivelsen af jubilæumsbogen i 2020 blev formand Mogens Ohm Jensen og næstformand Niels Jørgen Rasmusen interviewet af Kanal Roskilde. Du kan se det her.

Formanden for ’Syd for Banen’, sognepræst Mogens Ohm Jensen, blev i januar 2022 af redaktør Torben Kristensen opfordret til at skrive i Roskilde Avis. Det kom der denne artikel ud af. Klik her

Indmeldelse sker på møderne, her på hjemmesiden eller ved kontakt til formanden Mogens Ohm Jensen, Mob. 61 63 81 22, E-mail: moje@km.dk, Døvnældevej 8 (træffes også i Jakobskirken, Astersvej 11), 4000 Roskilde.