Besøg på Vilvorde

Onsdag den 24. maj 2023 kl. 13 besøger vi Teknisk Skoles afdeling Vilvorde, der underviser i jordbrugsfagene.

På besøget vil vi høre om Vilvordes historie og få en rundvisning. Tilmelding er ikke nødvendigt.

(Der kommer opdatering med mere beskrivelse og om mødestedet)

Brugsforeninger syd for banen

Mandag den 17. april kl. 19 i Jacobskirken

I slutningen af 1800-tallet kom der lokale brugsforeninger i mange sogne rundt omkring i Danmark. Det var en modbevægelse ti l de lokale købmænd. Det var forbrugerne – særlige arbejdere og landbefolkningen – der oprettede butikkerne som en forbrugerejet forening, hvor overskuddet endte i medlemmernes lomme som dividende.

Brugsforeningerne kom også til Roskilde. Her syd for banen har der været fire brugsforeninger. De er alle væk og tilbage af brugsforeningsbevægelsen er to af Coop’s 365 discountbutikker.

På arrangementet den 17. april vil vi høre lidt om de fire brugsforeninger, der hver har deres egen historie. Det er Kamstrupstiens Brugsforening, Hedegaardenes og Omegns Brugsforening, Ringparkens Brugsforening og Snerlevejens Brugsforening. Det er Svend Erik Christensen som holder oplæget.

Brugsforeningen på Kamstrupsti (det nuværende Eriksvej) kom til i begyndelsen af 1900-tallet og udover at være butik for lokalområdet, så var den også butik fra landsbyerne syd for Roskilde. Havde derfor karakter af en ”Brugs på landet”. Den lukkede samtidig med at der kom en ny brugs i Ringparken

Lidt af den samme karakter havde ”Brugsforeningen i Hedegaardene” ude på Københavnsvej. Den blev oprettet i 1930’erne og flyttede i slutningen af 1960’erne til Klosterengen, hvor den er ved at blive omdannet til en Coop 365.

En af de nyeste brugsforeninger syd for banen er den i Ringparken, som kom til i 1964.som et ”HB-supermarkedet”. Den blev senere lukket og omdannet til en Fakta og er i dag en Coop 365.

Snerlevejens Brugsforening kom også til engang i 1960’erne og lukkede som den sidste i området for få år siden. Bygningerne blev revet ned og erstattet af boliger. Hermed var det slut med brugsforeninger i vores område syd for banen.

Mit liv omkring Køgevej

Lokalhistorisk aften ’Syd for banen’ onsdag d. 22. marts kl. 19 i Jakobskirken, Astersvej 11, 4000 Roskilde. Ingen tilmelding, kaffebord kr. 20.

Ole Hartvig blev distriktsingeniør i det daværende Roskilde Amt, da han var færdiguddannet som 22-årig. Han kom til at stå i spidsen for omlægningen af Køgevej fra 1973-1975, hvor indfaldsvejen til Roskilde fik den skikkelse, som den har i dag. Han kender hvert et hus og – næsten – hver en flise på strækningen fra stationen til motorvejen.

Onsdag d. 22. marts kl. 19 i Jakobskirken bliver der lokalhistorisk aften ’Syd for Banen’, hvor Ole Hartvig vil fortælle om Køgevej og de tilstødende veje. Han er selv født på Østervang 4 – det var en hjemmefødsel – og senere flyttede familien ind i Ringparken. Som voksen byggede han hus på Motelvej.

Hans erindringer omfatter også tidligere borgmester Lisbeth Olsen, som var ven til hans forældre.

’Ringen Rundt’ grundlovsdag aflyst i 2023

I 2023 bliver der ikke træf for gamle biler på Roskilde Ring. Sidste år samlede eventen mange flotte racerbiler, standardvogne og motorcykler, og det strømmede til med mennesker i alle aldre der beundrede de smukke linjer i køretøjerne og fik sig en bilsnak.

Aflysningen i 2023 skyldes, at der ikke er nok til at arrangere eventen. Uden de nødvendige hænder og hoveder kan sådan en stor event ikke lade sig gøre.

Tovholder Christian Møller Jensen siger: ”’Ringen Rundt’ er en glad dag, som hylder Roskilde Ring og genopliver atmosfæren fra Danmarks første internationale motorsportsbane. Grundlovsdag har de andre år budt på nogle fantastiske timer i dejligt vejr og i godt selskab. Vi opfordrer interesserede og motorsports-entusiaster til at gå ind i arrangørgruppen, hvor vi har det sjovt og får gode idéer, når vi inspirerer hinanden. Vi regner med at eventen kan afholdes igen på grundlovsdag d. 5. juni i 2024.”

Kontakt Christian Møller Jensen, tel. 26274291, email: chresjan@gmail.com (tovholder) eller sognepræst Mogens Ohm Jensen, tel. 61638122, email: moje@km.dk (formand for ’Syd for Banen’)

Vellykkes generalforsamling

Mandag den 27. februar 2023 holdt den lokalhistoriske forening ’Syd for Banen’ en vellykket generalforsamling. Formanden Mogens Ohm Jensen fremlagde den mundtlige beretning. Han indledte med at sige ” Jeg er nogle gange helt ’høj’, når jeg går hjem fra en lokalhistorisk aften ’Syd for Banen’!”. Du kan se beretningen her.

Regnskabet udviste et overskud på knap 7.600 kr. Overskuddet bruges til en ny lokalhistorisk bog, som kommer inden for et par år.

Og ikke mindst blev bestyrelsen genvalgt. Du kan se referatet fra generalforsamlingen her.

Efter den formelle generalforsamling læste Bente Harbo uddrag op fra Orla Roed Jensens erindringer, tidl. socialchef i Gundsø kommune og menighedsrådsmedlem i Fløng. Han
havde sin opvækst syd for banen, bl.a. på Køgevej og Ruggårdsvej.

Niels Jørgen Rasmussen fortalte bl.a. om ’Nissen på Ruggårdsvej’ og viser en fotoserie om, hvordan Sydbyen i Roskilde har forandret sig gennem de sidste år.

Generalforsamling med fokus på Sydbyen

Hermed indkaldes til generalforsamling mandag d. 27. februar 2023 kl. 19.00 i
Jakobskirken, Astersvej 11, 4000 Roskilde, med dagsorden iflg. vedtægterne.
Samtidig opkræves kontingent for 2023 til vores lokalhistoriske forening, kr. 100.
Efter generalforsamlingen læser Bente Harbo uddrag op fra Orla Roed Jensens
erindringer, tidl. socialchef i Gundsø kommune og menighedsrådsmedlem i Fløng. Han
havde sin opvækst syd for banen, bl.a. på Køgevej og Ruggårdsvej.
Niels Jørgen Rasmussen fortæller om ’Nissen på Ruggårdsvej’ og viser en fotoserie om,
hvordan sydbyen i Roskilde har forandret sig gennem de sidste år.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af bilagskontrollant
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

ad 3. årsregnskab 2022 kan du se her

ad 4. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 100 for husstanden og kr. 500 for
foreninger m.fl.
ad 5. På valg er Mogens Ohm Jensen, Ingrid Fjeldsted og Ole Nielsen. Der kan vælges tre
eller flere bestyrelsesmedlemmer.
Suppleanten Heino Larsen er også på valg. Han modtager genvalg. Udover Heino Larsen
vil Henrik Denman gerne stille sig til rådighed som suppleant. Bestyrelsen foreslår valg til
begge.
ad 6. Bilagskontrollant er Mogens Engelund.
ad 7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sendes senest mandag d. 20.
februar til formanden Mogens Ohm Jensen, Astersvej 11, 4000 Roskilde, e-mail:
moje@km.dk, mob. 61 63 81 22.

Du kan se indkaldelsen med dagsorden her.

Ringen Rundt Grundlovsdag 2023

Igen i år vil biler, racere og motorcykler fra 50’erne, 60’erne og 70’erne være at finde på Roskilde Ring. Det sker mandag d. 5. juni 2023 kl. 10:00-14:00 i parken Roskilde Ring bag Hotel Scandic, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.

Nøjagtigt som de foregående år inviteres der en god blanding af formelvogne, standardvogne, racersportsvogne og motorcykler – og historiske rallybiler er selvfølgelig også velkomne. Du kan også i år forvente røverhistorier fra tidligere kørere på Roskilde Ring, kåring af årets bil og årets MC, børneunderholdning, madboder, stumpemarked, kolde øl og musik.

Kør med i paraden rundt på den sti, der (næsten) markerer det gamle baneforløb og udstil derefter dit køretøj på Ringen, mens du sparker dæk med ligesindede.

Vi beder bare om, at dit køretøj har mindst 40 år på bagen eller ligner maskinerne fra Ringens storhedstid.

Roskilde Ring var i årene 1955-1968 Danmarks første internationale racerbane, og her stod dansk motorsports vugge. Det er efterhånden blevet en fast tradition for historisk motorsportsinteresserede at tage turen til Roskilde på grundlovsdag. Flere oplysninger på bloggen roskildering.blogspot.dk eller hos tovholderen Christian Møller Jensen, email: chresjan@gmail.com, mob. 26274291. Arrangørgruppen tæller nogle Roskilde Ring-nørder, den lokalhistoriske forening Syd for Banen og værkstedsfællesskabet KnuckleGrease Garage.

’Syd for Banen’ byder på foredrag om kendte personer i Roskilde

Roskilde har været hjemby for mange kendte personer inden for kulturlivet og den politiske verden.

Den lokalhistoriske forening Syd for Banen arrangerer den 16. januar 2023 en foredragsaften, hvor journalist Henrik Denman fortæller om tre af byens kendte personligheder: socialisten Louis Pio, børneforsorgspædagogen Sofie Madsen og komponisten Otto Francker. Han vil fortælle om de tre personligheders liv og karriere og deres tilknytning til Roskilde.

Louis Pio (1841-1894) blev født i Store Gråbrødrestræde 21 nær Hestetorvet. Han boede i Roskilde i sine barndomsår og han fik senere stor betydning for landets politiske udvikling. Han var en af de bærende kræfter bag socialismen herhjemme, og han regnes for at være grundlæggeren af det danske socialdemokrati.

Pios virke som socialist startede i 1871, da han begyndte at udgive en socialistisk avis. Efter nogle år kom han på kant med myndighederne, der truede ham med fængsel, hvis han ikke forlod Danmark. Han emigrerede til USA, hvor han boede til sin død.

I mellemkrigsårene grundlagde børneforsorgspædagogen Sofie Madsen (1897-1982) Himmelev Børnehjem i en ejendom, som hun lejede af Roskilde Højskole. Hun blev en pioner indenfor børnepsykiatrien med plads, forståelse og omsorg for de særlige børn, som ingen forstod, og som ikke passede ind i gældende normer. Hendes arbejde med børn med autisme var banebrydende i 1920’erne og var senere med til at danne skole.

Aftenens tredje kendte person er kapelmester og komponist Otto Francker (1921-1988), der blev kendt for vindersangen ”Dansevisen” fra det internationale Melodi Grand Prix i 1963. Otto Helge Francker blev født i Østergade syd for banen i Roskilde, og senere flyttede familien til Bredgade i bymidten. Selv om han levede et travlt liv med opgaver over hele landet, boede han i flere omgange i lejligheden i Bredgade.

Foredraget er mandag den 16. januar kl. 19 i Jakobskirken, Astersvej 11. Gratis adgang, for kaffen betales kr. 20.

Historisk Samfunds forårsprogram

Nu er Historisk Samfunds program for første halvår af 2023 på gaden. Det indeholder bl.a. foredrag om skurke og helte i Roskilde Domkirke og ærkebiskop Eskil af Lund. Herudover er der udflugter til bl.a. Tadre Mølle og Tissø.

Syd for Banens medlemmer er altid velkommen. Møderne holdes på Rådhuset.

Du kan se hele programmet her

Besøg vores Facebook

Som du måske har bemærket, så har ’Syd for Banen’ fået sin egen Facebook. Udover at foreningens arrangementer omtales her, så er det også herigennem du kan høre foreningens Podcast. Det seneste er ”Et kik ned i Skomagergade”.

Du kan kommer til vores Facebook her.