Hvad er der tilbage fra industrisamfundet

Mandag den 28. november kl. 19 i Jakobskirken, Astersvej 11

Svend Erik Christensen vil fortælle om hvad der er tilbage af industriens bygninger her syd for banen. Roskilde har aldrig været en hel stor industriby. Men der har dog været flere bølger af industrialisering i byen. De første kom i 1800 tallet eller før i bymidte. Vi har stadig rester af dem fx Sukkerhuset, som nu er en del af Roskilde Museum og Maglekilde Maskinfabrik.

Den anden kom i første halvdel af 1900 tallet. Her kom de tre store garverier på Kamstrupsti, Frøforsyningen på Østergade og DAK på Københavnsvej. Mange af disse industribygninger var arkitektoniske flotte, men der er ikke meget tilbage af dem. Og dem der stadig står bruges til andre formål end industriel produktion.

Den tredje bølge kom i 1960’erne og 70’erne. Det var udbygningen af industrikvartet mellem banen og Københavnsvej

Den 28. november vil Svend Erik Christensen tages os igennem en rejse fra Københavnsvej over Østergade og Eriksvej til Musicon. Vi ser på de rester, der er tilbage af industriens bygninger og høre om deres historie, og hvad det bruges til i dag.

Arrangeret af den lokalhistoriske forening ’Syd for Banen’. Gratis adgang, for kaffen betales kr. 20.

Forårets program er ved at tage form

Bestyrelsen er ved at få forårets program på plads. Indtil videre er der aftale om tre arrangementer.

Mandag d. 16. januar 2023 kl. 19 i Jakobskirken: Henrik Denman fortæller om kendte personer i Roskilde, f.eks. Louis Pio (stifter af Socialdemokratiet), Sofie Madsen (unge med autisme) og Otto Francker (”Dansevise, kapelmester/komponist som er født i Østergade) + muligvis en til.

Mandag d. 27. februar kl. 19 i Jakobskirken: generalforsamling. Efter kaffen læser Bente Harbo uddrag af Orla Roed Jensens erindringer fra kvarteret.

Mandag d. 17. april kl. 19 i Jakobskirken: Svend Erik Christensen fortæller om brugsforeninger syd for banen.

Herudover arbejdes der på besøg på Vilvorde, som tidligere hed Roskildegaarden og som var forsøgsgård for Frøforsyningen. Ligeledes vil vi forsøge at få endnu et besøg i Roskilde Badet.

Hør vores podcast om bl.a. stien “Walk on the Wild Side”

Nu kan du bruge et googlekort og gå turen på sydstien “Walk on the Wild Side” og høre de lokalhistoriske podcast, er er indtalt i forbindelse med de enkelte steder på stien. Du kan se kortet her.

Der er også kommet en række nye podcast med temaet på kryds og tværs i Roskilde

Du kan også se mere om vores podcast på vores facebook Sydforbanen.

Æbletræet blev plantet

Søndag den 16. oktober 2022 blev æbletræet ‘Syd for Banen’ plantet ved Jacobskirken. Du kan se mere om æbletræet og dets historie her.

Plant et æbletræ

Søndag den 16. oktober kl. 11.15 ved Jakobskirken

Måske er det en ny æblesort? Birgit Bylov venter spændt på svar fra Pometet, men der kan gå flere år, før æble-specialisterne har checket frugtens kvalitet, smag og holdbarhed, og testet træets modstandsdygtighed over for sygdomme.

På jernbaneskråningen langs stien, hvor Bakkedraget munder ud i Sdr. Ringvej i Roskilde, vokser træet. Et selvsået, vildt æbletræ, som Birgit og hendes mand er gået forbi i mange år og har spist æbler fra.

Sandsynligvis har en togpassager engang i 1990’erne smidt sit æbleskrog ud af vinduet, og en af kernerne er spiret og blevet til et nyt æbletræ. Muligvis en helt ny æblesort, opstået da blomsten blev bestøvet af en bi hvor krydsningen blev særlig vellykket.

Æblet smager i hvert fald godt, og da Birgit lagde æblet foran Maren Korsgaard fra Pometet, udbrød specialisten: ”Sådan et har jeg da ikke set før!” Nu står de første podekviste i Pometets jord i Tåstrup og bliver dyrket og testet.

Birgit synes, at æblet skal hedde ’Syd for Banen’. Hun og Hans-Erik Germuth har foræret en podekvist til den lokalhistoriske forening, som formidler historierne om sydbyen i Roskilde.

På søndag d. 16. oktober bliver det nye lille æbletræ plantet i Drømmehaven ved Jakobskirken. I sognekirken i sydbyen har den lokalhistoriske forening til huse og holder sine møder. Gudstjenesten begynder kl. 10, og ca. kl. 11.15 er der træplantning og kirkekaffe.

Sjællands kristendom i 1000 år

Historisk Samfund har et arrangement

Mandag 24. oktober kl. 19.30 på Rådhuset

Rasmus H.C. Dreyer, adjunkt, ph.d., tidligere præst ved domkirken fortæller

Roskilde Stift bliver 1000 år i 2022. Kirkehistorikeren Rasmus H.C. Dreyer giver os denne aften en tur i tidsmaskinen og ser på udvalgte højdepunkter – og måske enkelte lavpunkter – i stiftets lange historie. Ja, spørgsmålet er selvfølgelig, om der overhovedet er tale om et 1000-års jubilæum? For kristne har der været længere tid på Sjælland, og det nuværende Roskilde Stift er sådan set kun 100 år gammelt og et resultat af de i dag ganske oversete kirkelige reformer i 1920’erne.
Foredraget undersøger stiftets oprindelse og gør nedslag på nogle af de væsentlige skæringspunkter i historien, deriblandt overgangen fra det katolske Roskilde Stift til det lutherske Sjællands Stift – i virkeligheden en længere proces end blot reformationen i 1536. Herefter slår vi ned på nogle af de afgørende begivenheder og biskopper i det lutherske stifts historie som f.eks. den første og eneste ærkebiskop i Roskilde, Hans Svane, for endelig igen at undersøge baggrunden og historien om det nye Roskilde Stift fra 1922/23.

Syd for Banens medlemmer er altid velkommen til Historisk Samfunds arrangementer.

Deres program for 2022/23 kan du finde her

Efterårets program

Efterårets program her i 2022 er ved at være på plads. Der er planlagt følgende:

  • Mandag den 19. september kl. 19 i Jakobskirken. Niels Jørgen om Frøen fra
    Østergade, DLF’s historie.
  • Tirsdag den 20. september kl. 18.30 rundvisning på Argo
  • Søndag den 16. oktober kl. 11.15 planter vi æbletræet Syd for banen ved Jakobskirken
  • Mandag den 28. november kl. 19 i Jakobskirken vil Svend Erik Christensen fortælle om hvad der er tilbage af industrisamfundets bygninger syd for banen

Herudover er der planer om et besøg på dyreinternatet i Darup.

Besøg Energitårnet

Tirsdag d. 20. september 2022 kl. 18.30 – 20.00

Mødested: Argo, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

Arrangeret af Lokalhistoriegruppen ’Syd for Banen’

Argo omdanner affald til ressourcer. Energitårnet rejser sig over Roskilde og sætter lys på byen om aftenen, drevet af billig strøm som affaldsforbrændingen genererer.

Tirsdag d. 20. september kl. 18.30 vil teknisk chef Niels Kallehauge vise rundt på Argo. Vi ser forbrændingsanlægget, kommer op i Energitårnet og hører om arbejdspladsen. Gennem PowerPoint-slides får vi indtryk af Argos bestræbelser på at reducere affaldsmængderne, genbruge og genanvende mest muligt, og omdanne affald til energi gennem kraftvarmeværkets to ovnlinjer.

Mødested: Argo, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde.
Byvandringen arrangeres af den lokalhistoriske forening ’Syd for Banen’. Deltagelse er gratis.

Da der er begrænset deltagerantal, så skal man tilmelde sig til Kaj V. Hansen på kajvagnhansen@gmail.com

Frøforsyningen i Roskilde – en lokal global virksomhed

Lokalhistorisk foredrag mandag d. 19. september kl. 19 i Jakobskirken, Astersvej 11, 4000 Roskilde
Arrangeret af den lokalhistoriske forening ’Syd for Banen’. Gratis adgang, ingen tilmelding. For kaffen betales kr. 20.

Det danske klima egner sig fortrinligt til frøavl, og virksomheden DLF Trifolium er verdensførende med 2000 medarbejdere i 20 lande. Da Danske Landboforeningers Frøforsyninger blev stiftet som andelsselskab i 1906, var sigtet mere lokalt: at forsyne de danske svine- og kvægbesætninger med frø, så bønderne kunne dyrke de planter, som dyrene skulle fodres med. I 1910 blev de røde 5-etagers bygninger syd for jernbanen i Roskilde opført, og ’Frøen’ blev hurtigt en stor arbejdsplads. I Ny Østergade ligger stadig det administrative hovedsæde for DLF Trifolium, mens produktion, avlsarbejde og analyse foregår andre steder.

F.eks. leverer DLF de græsfrø-blandinger, som bruges til rullegræs på fodboldstadions overalt i verden, frøblandinger som er tilpasset det lokale klima og nedbørsforhold. Når det danske fodboldlandshold spiller landskamp på udebane, kan de ofte med stolthed sige, at de spiller på dansk græs!

DLF’s vej fra et sjællandsk andelsselskab til en koncern med eksport til hele verden er temaet for den næste lokalhistoriske aften ’Syd for Banen’. Mandag d. 19. september kl. 19 i Jakobskirken, Astersvej 11, 4000 Roskilde, vil Niels Jørgen Rasmussen fortælle om den populære lokale arbejdsplads, ud fra årsskrifter, beretninger fra tidligere medarbejdere og et righoldigt fotomateriale.

Der er gratis adgang, for kaffen betales kr. 20

Podcast

Den lokalhistoriske forening Syd for Banen er igang med at producere en række podcast med små lokale historie fra området syd for banen. Du kan finde dem her.

Der er bl.a. historien om den “nye” æblesort Syd for Banen og om Roskilde Ring.