Forårets program for 2023 er ved at være på plads. Der er planlagt følgende:

  • Mandag d. 16. januar 2023 kl. 19 i Jakobskirken: Henrik Denman fortæller om kendte personer i Roskilde,
  • Mandag d. 27. februar kl. 19 i Jakobskirken: Generalforsamling. Efter kaffen læser Bente Harbo uddrag af Orla Roed Jensens erindringer fra kvarteret.
  • Mandag d. 17. april kl. 19 i Jakobskirken: Svend Erik Christensen fortæller om brugsforeninger syd for banen.

Herudover arbejdes der på besøg på Vilvorde, som tidligere hed Roskildegaarden og som var forsøgsgård for Frøforsyningen. Ligeledes vil vi forsøge at få endnu et besøg i Roskilde Badet.