Tegning af Ringparken fra slutningen af 1940’erne

I 1952 flyttede de første inde i Ringparken. Lige efter besættelsen var der stor bolignød i Roskilde. Roskilde Boligselskab ønskede at bygge nye tidssvarende boliger i byen. I Slutningen af 40’erne købte man et større areal syd for den daværende dyrskueplads. . I visionen for Ringparken hed det ” 500-600 lejligheder med 2.000 indbyggere. En by i byen med egne butikker, børneinstitutioner og legeplader”

Svend Erik Christensen har indsamlet og sammenskrevet Ringparkens historie. Det ligger her på hjemmesiden. Klik her