Generalforsamling og Skelletlægen fra Østergade

Mandag den 14. februar kl. 19 holder foreningen generalforsamlingen generalforsamling i Jakobskirken. Astersvej 11, 4000 Roskilde

Hermed indkaldes til generalforsamlingen med dagsorden iflg. vedtægterne.

Nu hvor så mange er vaccinerede imod covid19, kan vi samles under trygge forhold. Vi overholder gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Der skal ikke vises corona-pas og ikke bæres mundbind.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg til bestyrelsen

6. Valg af bilagskontrollant

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

ad 3. Årsregnskab 2021 med underregnskaber vedhæftes som bilag.

ad 4. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 100 for husstanden og kr. 500 for foreninger m.fl.

ad 5. På valg er Svend Erik Christensen, Bente Harbo og Niels Jørgen Rasmussen. De er villige til genvalg. Der kan vælges tre eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Suppleant Kaj V. Hansen er også på valg.

ad 6. Bestyrelsen siger en varm tak til Kirsten Helbo, som har været foreningen en god revisor. Kirsten ønsker at blive afløst på posten. Kontakt formanden Mogens Ohm Jensen, hvis du er interesseret, eller prik en på skulderen, som du tror vil være en god bilagskontrollant.

ad 7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sendes senest mandag d. 7. februar til formanden Mogens Ohm Jensen, Astersvej 11, 4000 Roskilde, e-mail: moje@km.dk, mob. 61 63 81 22.

HUSK: kontingent kr. 100,- bedes betalt senest d. 14.2.

– med MobilePay 61158515 (som modtager vil der stå Ingrid Seidenfaden)

– via netbank til foreningens konto i Arbejdernes Landsbank, reg.nr. 5396, konto nr. 251483

– kontant til kasserer Ole Nielsen på generalforsamlingen

Husk at skrive navn og ’kontingent 2022’ på indbetalingen.

Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter, at kontingent for indeværende år er betalt.

Skelletlægen

Bagefter generalforsamlingen tager journalist Henrik Denman os med tilbage i tiden, hvor spedalskhed var en udbredt sygdom. Han vil fortælle om Vilhelm Møller-Christensen, der  var læge i Roskilde og forskede i spedalskhed.

Vilhelm Møller-Christensen (1903-1988) var en pioner i studiet af fortidens sygdomme og medicinhistorisk forskning. Han opdagede de særlige kendetegn ved det spedalske ansigt.

Som ung familielæge flyttede han til Roskilde med sin familie. Roskilde blev den by, han kendte bedst, og som han befandt sig bedst i. Han boede bl.a. på Østergade.

I sit foredrag vil journalist Henrik Denman, Roskilde, fortælle om den unge læge, der allerede som medicinstuderende i 1920’erne blev interesseret i lægevidenskabens historie.

I 1935 påbegyndte han det store projekt med udgravningen af Æbelholt Klosterruin i Nordsjælland, der i 1958 resulterede i ”Bogen om Æbelholt Kloster” og åbningen af et museum ved Æbelholt – et sjællandsk sidestykke til Øm Kloster Museum.

Efter flere år med betydningsfulde arkæologiske udgravninger grundlagde han en samling af skeletter med følger efter spedalskhed (lepra). Han opnåede en fremtrædende international position inden for skeletarkæologi.

Henrik Denman vil fortælle om Vilhelm Møller-Christensens banebrydende indsats indenfor den gådefulde og frygtede sygdom spedalskhed, hans arkæologiske udgravninger i nært samarbejde med Nationalmuseet og hans tilknytning til Roskilde.

Kommentarer

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.