Roskildes kilder og møller

Lokalhistorisk aften ’Syd for Banen’ mandag d. 25. september kl. 19 i Jakobskirken, Astersvej 11, 4000 Roskilde. Kaffebord kr. 20. Bogen Kildernes by – Roskilde, skrevet af journalist Henrik Denman og lektor Gorm Bruun Hansen, udkom i maj måned og fik stor opmærksomhed. Mandag d. 25. september kl. 19 holder de to forfattere et fælles foredrag om Roskildes kilder, møller, mølledamme og industri. Det foregår i Jakobskirken, Astersvej 11, 4000 Roskilde, og er arrangeret af den lokalhistoriske forening ’Syd for Banen’. H. H. Behrmann skriver i 1832, at Roskilde er den by nord for Alperne, som har flest kilder. I dag har kilderne kun æstetisk og rekreativ betydning, men de har spillet en meget stor rolle for Roskildes udvikling med vandforsyning til husholdning og landbrug og fra tidlig middelalder til vandmøllerne. Fra 1700-tallet blev kildernes vand en vigtig forudsætning for, at Roskilde tidligt kunne være med i den industrielle udvikling. To af byens kilder: Maglekilde og Klosterkilden, fik særlig betydning som energikilder på grund af den kraft og de store mængder vand, der var ved de to kildevæld. De to forfattere vil fokusere på disse kilder og belyse de aktiviteter, erhverv og virksomheder, som opstod herudfra. Forfatterne fortæller også om de geologiske og hydrologiske forudsætninger for de mange kilder og om, hvordan Roskildes kilder har fået betydning for malerkunsten og for digtekunsten lokalt og i Danmark.

Byvandring fra Brugs til Brugs

– eller fortællingen om de to første bymæssige bebyggelser syd for banen

Onsdag den 5. juli kl. 10 – 12

De to første bymæssige bebyggelser syd for banen voksende så langsomt frem for godt 100 år siden. Det var Frederiksberg og Hedegaardene. Frederiksberg ligger i området omkring Knudsvej/Gormsvej/Eriksvej og Hedegaardene ligger omkring Københavnsvej/Vindingevej.

Selv om de voksede frem stort set samtidig, så er de meget forskellige. Den største er, at Frederiksberg var en del af Roskilde Købestad. Medens Hedegaardene var en del af Sct. Jørgensbjerg Sognekommune. Det gav sig udtryk på forskellige måder. Bl.a. skolepolitik. Der var da også nogle slående ligheder. Begge steder kom der nogle af de første sociale boligbyggerier i Roskilde, og to af de første brugsforeninger i byen blev grundlagt her. Vi vil rent symbolsk starte turen ved Kamstrupstiens Brugsforening og sluttet ved Hedegaardene og Omegns Brugsforening efter at vi er kommet igennem forskellige typer af byområder, lidt industri og sygehuset.

Turen er onsdag den 5. juli og starter kl. 10 på hjørnet af Knudsvej og Eriksvej. Det er uden tilmelding. Mød bare op til en 2 km gåtur, hvor Svend Erik Christensen vil guide jer.

Byvandring på Frederiksberg

Byvandring til Frederiksberg syd for banen onsdag den 9. august kl. 19 med Henrik Denman

Mødested: Sygehusets p-plads ved Ny Østergade

Da jernbanen kom til Roskilde i 1847, var det begyndelsen til en stor udvikling af byen syd for banen. Den første bebyggelse opstod i det område, hvor rundkørslen på Køgevej ligger i dag. Området blev i folkemunde kaldt Frederiksberg.
Denne bydel bestod af nogle få, men store ejendomme i flere etager. Beboelserne var eftertragtede, da kvarteret lå centralt for bymidten, men uden dog at være en del af denne.
På aftenens byvandring vil man følge udviklingen af denne nye bydel med skole og købmandsforretninger, den såkaldte luftbro over skinnearealet, åbningen af viadukten og det nye Frederiksberg omkring Knudsvej og Kamstrupsti.

Byvandringen er en del af de mange byvandringer som arrangeres af Kaj Hansen og Henrik Denman her i sommer. Denne byvandring er arrangeret i samarbejde med den lokalhistoriske forening Syd for Banen.

Efterårets program er på plads

Bestyrelsen i Syd for Banen har nu færdiggjort efterårets program.
  • Onsdag d. 6. september kl. 14 besøg i Baptistkirken på Vindingevej
  • Mandag d. 25. september kl. 19 i Jakobskirken: Kilderne i Roskilde. Henrik Denman og Gorm Brun Hansen fortæller, ud fra deres store research som ligger bag den nye bog om kilderne i Roskilde.
  • Mandag den 30. oktober kl. 19 i Jakobskirken: Det forsvundne Frederiksberg – en af de første bydele syd for banen ude hvor jernbanen ligger i dag. Tommy Hansen vil fortælle om det forsvundne kvarter
  • Mandag d. 13. november kl. 19 i Jakobskirken: Sangeren Axel Schiøtz og hans tid i Roskilde. Gorm Brun Hansen og hans søster operasanger Eva Brun Hansen fortæller om Axel Schiøtz, som lærer på Roskilde Katedralskole og et lokalt ansigt i Roskilde inden han blev landskendt, og som underviser for en hel generation af elskere af den danske sangskat.

Snerlevej

Snerlevej går mellem Vindingevej og Østervang i Roskilde. Da vejen blev projekteret og grundene udstykket i begyndelsen af 1950’erne, var der åbne marker mod øst og kolonihaver mod syd. Det var ’Syd for Banen’, den måde som byen udviklede sig på med byggeri langs med indfaldsvejene.

Typisk for tiden var mange af grundene på Snerlevej beregnet til selvstændige, lokale håndværkere og små familieejede virksomheder, hvor bolig og værksted kunne ligge sammen på matriklen, enten i hver sit plan eller som to selvstændige bygninger.

Hans-Otto Witt-Nielsen voksede op i Snerlevej 16. Da han blev en moden mand, satte han sig for at samle historier og fotos om familierne på Snerlevej til en ’Vejens Bog’. Gennem grundig research og gode samtaler med nuværende og tidligere beboere på vejen har Hans-Otto samlet mere end 700 fotos og mange fine beskrivelser af familierne og det liv, som de levede, af husene og af de begivenheder, som fandt sted på Snerlevej.

Af det omfattende materiale bringes her et indblik, skrevet af Lone Skjoldby, Snerlevej 15. Hun fortæller levende om det hus, der var hendes families, og om tre andre familier på vejen, som hun har talt med og lånt fotos og papirer af: Det er Snerlevej 12 og 13.

I den lokalhistoriske forening ’Syd for Banen’ er vi taknemmelige for den indsats, som Hans-Otto og Lone har gjort for at indsamle og bevare de mange lokale historier. Det giver os et vindue ind til en tid, hvor familielivet var anderledes end i dag, en udvikling fra efterkrigsårenes rationeringstider til velfærdssamfundet og nu det digitale, multikulturelle Danmark.

Du kan se Lone Skjoldbys fortællinger her:

Snerlevej 12

Snerlevej 13

Snerlevej 15

Podcast om garverierne på Kamstrupsti

Så er Syd for Banen her igen en ny podcast: “Roskilde på Kryds og Tværs – No 9 – Kamstrup Stien 1” Roskilde har været en stor industriby og der har tidligere været nogle store garverier i byen. Hvad er der sket med dem? Og hvorfor lagde FDB et garveri i Roskilde? Og meget andet ,Det vil Svend Erik Christensen fortælle en hel masse om.

Kan høres på Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Buzzsprout og Podimo-

God fornøjelse! Link til episoden på Spotify (kræver ikke at du har app’en):https://open.spotify.com/episode/2C93Yg0PZES1eM8Va2oWdv…

Du kan se mere om Syd for Banens podcast på Facebook Syd for Banen.

Alle reaktioner:99

Efterårets program er i støbeskeen

Bestyrelsen i Syd for Banen er godt i gang med planlægningen af efterårets program.

To aftener er på plads og et besøg er på plads:

Onsdag d. 6. september kl. 14 besøg i Baptistkirken på Vindingevej

Mandag d. 25. september kl. 19 i Jakobskirken: Kilderne i Roskilde.

Henrik Denman og Gorm Brun Hansen fortæller, ud fra deres store research som ligger bag den kommende bogudgivelse til maj.

Mandag d. 13. november kl. 19 i Jakobskirken: Sangeren Axel Schiøtz og hans tid i Roskilde.

Gorm Brun Hansen og hans søster operasanger Eva Brun Hansen fortæller om Axel Schiøtz, som lærer på Roskilde Katedralskole og et lokalt ansigt i Roskilde inden han blev landskendt, og som underviser for en hel generation af elskere af den danske sangskat.

Der spilles musik-eksempler på Axel Schiøtz’ stemme.

Herudover er der planer om en byvandring fra Brugs til Brugs. Fra den tidligere brugsforening på Eriksvej til den tidligere brugsforening på Københavnsvej. Her vil vi bl.a. komme gennem de to første bymæssige bebyggelser syd for banen.

Der kan også komme flere arrangementer.

Besøg hos Vilvorde

Besøg hos Vilvorde, Køgevej 131

Onsdag den 24. maj 2023 kl. 13 besøger vi Teknisk Skoles afdeling Vilvorde, Køgevej 131.

På Vilvorde undervises der i jordbrugsfagene. Tidligere hed området Roskildegården og var forsøgsgård for frøavl.

På besøget vil vi høre om Vilvordes historie og få en rundvisning.

Tilmelding er ikke nødvendigt. Vi mødes på parkeringspladsen ud til Søndermarksvej

Brugsforeninger syd for banen

Mandag den 17. april kl. 19 i Jacobskirken

I slutningen af 1800-tallet kom der lokale brugsforeninger i mange sogne rundt omkring i Danmark. Det var en modbevægelse ti l de lokale købmænd. Det var forbrugerne – særlige arbejdere og landbefolkningen – der oprettede butikkerne som en forbrugerejet forening, hvor overskuddet endte i medlemmernes lomme som dividende.

Brugsforeningerne kom også til Roskilde. Her syd for banen har der været fire brugsforeninger. De er alle væk og tilbage af brugsforeningsbevægelsen er to af Coop’s 365 discountbutikker.

På arrangementet den 17. april vil vi høre lidt om de fire brugsforeninger, der hver har deres egen historie. Det er Kamstrupstiens Brugsforening, Hedegaardenes og Omegns Brugsforening, Ringparkens Brugsforening og Snerlevejens Brugsforening. Det er Svend Erik Christensen som holder oplæget.

Brugsforeningen på Kamstrupsti (det nuværende Eriksvej) kom til i begyndelsen af 1900-tallet og udover at være butik for lokalområdet, så var den også butik fra landsbyerne syd for Roskilde. Havde derfor karakter af en ”Brugs på landet”. Den lukkede i 1970 efter at have en dårlig økonomi i flere år.

Lidt af den samme karakter havde ”Brugsforeningen i Hedegaardene” ude på Københavnsvej. Den blev oprettet i 1930’erne og flyttede i slutningen af 1960’erne til Klosterengen, hvor den er ved at blive omdannet til en Coop 365.

En af de nyeste brugsforeninger syd for banen er den i Ringparken, som kom til i 1964.som et ”HB-supermarkedet”. Den blev senere lukket og omdannet til en Fakta og er i dag en Coop 365.

Snerlevejens Brugsforening kom også til engang i 1960’erne og lukkede som den sidste i området for få år siden. Bygningerne blev revet ned og erstattet af boliger. Hermed var det slut med brugsforeninger i vores område syd for banen.

Mit liv omkring Køgevej

Lokalhistorisk aften ’Syd for banen’ onsdag d. 22. marts kl. 19 i Jakobskirken, Astersvej 11, 4000 Roskilde. Ingen tilmelding, kaffebord kr. 20.

Ole Hartvig blev distriktsingeniør i det daværende Roskilde Amt, da han var færdiguddannet som 22-årig. Han kom til at stå i spidsen for omlægningen af Køgevej fra 1973-1975, hvor indfaldsvejen til Roskilde fik den skikkelse, som den har i dag. Han kender hvert et hus og – næsten – hver en flise på strækningen fra stationen til motorvejen.

Onsdag d. 22. marts kl. 19 i Jakobskirken bliver der lokalhistorisk aften ’Syd for Banen’, hvor Ole Hartvig vil fortælle om Køgevej og de tilstødende veje. Han er selv født på Østervang 4 – det var en hjemmefødsel – og senere flyttede familien ind i Ringparken. Som voksen byggede han hus på Motelvej.

Hans erindringer omfatter også tidligere borgmester Lisbeth Olsen, som var ven til hans forældre.