Historisk Samfunds efterårsprogram

Skrevet af d. 1. jul. 2018

Historisk Samfunds efterårsprogrammet er nu på plads. Det rummer bl.a. møde med de 2 kendte lokalhistorikere Lotte Fang og Eva Tønnesen, som begge bliver aktuelle med bøger om kendte og ukendte personer fra Roskilde. Et nyt spændende tiltag er besøget på den arkæologiske udgravningsplads Borgring med guidning af udgravningslederen.

Syd for banens medlemmer er velkommen til Historisk Samfunds arrangementer.

 Lørdag d. 25. august kl. 11.00

Besøg på Borgring

Forskningsleder og arkæolog Ph.D. Jens Ulriksen.

Historisk Samfund indbyder til en enestående rundvisning i Borgring ved Køge. I august er de foreløbige undersøgelser blevet færdige med de sidste udgravninger i Borgringprojektets 3-årige forløb. Vi får en rundvisning ved Jens Ulriksen. I august har projektet fået afklaret hovedparten af de spørgsmål, som de har stillet sig selv. Det er ikke sikkert, at der er egentlige udgravninger i gang den 25/8, men udgravningsfelterne vil stå åbne for en nærmere forklaring.

I 2018 graves der først i volden i sydvest for at afklare, om der har været trækonstruktioner indeni. Midt på sommeren graver vi udenfor vestporten for at se, om der har været en bro over en nu rørlagt bæk, hvis leje har udgjort en del af Borgrings naturbetingede forsvar. Samtidig ledes der efter bevaret tømmer fra portens front. Sidst skal der graves inde på borgpladsen for at afklare, om der har været huse mv. hér.

Borgrings hjemmeside har mange flere oplysninger: https://www.vikingeborgen.dk/

Mødested: Vikingeborgen ligger lige ved afkørsel 33 Lellinge på E47. Vi mødes ved indgangen.

Pris: Deltagerne betaler selv entreen til museet, som er 45 kr,
Foreningen betaler for guide og rundvisning, som varer ca. en time.

Tilmelding på mail til ul_hm@hotmail.com senest den 10. august

 Mandag 10. september kl. 19.30

Roskildes guldalder.

Lokalhistoriker Lotte Fang
Selv om Roskilde var en hensygnende provinsby i midten af 1800-tallet, betød domkirken, den smukke skovomkransede fjord og nærheden til København alligevel, at flere af tidens store kulturpersonligheder kom til byen. Nogle på korte besøg, andre på længere ophold, og nogle slog sig ligefrem ned her. Domorganist C.E.F. Weyse var den første, senere kom eventyrdigteren H.C. Andersen og malerne Wilhelm Marstrand og Vilhelm Melbye. Guldaldertidens komponister, forfattere og malere blev i kortere eller længere tid en del af byens kulturliv og bragte inspiration med sig.

Lokalhistoriker Lotte Fang vil fortælle om de kendte kulturpersonligheder i Roskildes guldalder. Hvordan deres veje krydsede hinanden, og om hvad Roskilde gav dem og hvad de gav Roskilde.

Lotte Fang modtog i februar 2018 støtte fra Nordea-fonden til sin bog om ”Roskildes Guldalder”, som vil udkomme, når den sidste finansiering er på plads. Hun kender Roskilde bedre end nogen anden og har gennem en menneskealder formidlet byens historie og haft tusinder af mennesker med sig på sommerens velbesøgte byvandringer.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Lokalhistoriegruppen ”Syd for banen”.

Mandag 24. september kl. 19.30

1968!

Chr. Jensen, chefredaktør ved Politiken

Chr. Jensen har den største respekt for den generation af unge, der for 50 år siden væltede rektorernes katedre, angreb autoriteternes tankesæt og formulerede nye doktriner og utopier. De skabte tankerne bag det uddannelsessystem, hans generation blev uddannet efter, og de udviklede grundrytmen i den musik, vi stadig lytter til. Derfor vil fejringen af 50-året for ungdomsoprøret selvfølgelig ikke gå stille af – troede han. Men jubilæet er gået ualmindeligt stille af. Måske ser vi en stille – meget, meget stille –generationsprotest fra de blomsterbørns børn, der mener, at deres forældre allerede har fået – og taget – alt for meget opmærksomhed?

 Mandag 22. oktober kl. 19.30

Folk! Hvad er vel folk i grunden?

Professor Ove Korsgaard:

Folk er et af det danske sprog mest elastiske begreber. Det har haft forskellige betydninger gennem historien og det har det stadig. Da Grundtvig i 1848 stillede spørgsmålet: Folk! Hvad er vel folk i grunden? var der flere forskellige bud på, hvad man skulle forstå ved begrebet folk, hvilket fik dramatisk betydning for det danske samfunds udvikling. Ligesom dengang har det fortsat betydning for samfundets udvikling og indretning, hvad vi forstå ved ordet folk.

Mandag 26. november kl. 19.30

Præsentation af årets årbog.

Eva Tønnesen.

Arkivar Eva Tønnesen har skrevet årets årbog, der handler om mænd – kendte som ukendte. Eva Tønnesen holder et oplæg.
Denne aften kan medlemmerne få årets årbog med hjem.