Hermed indkaldes til generalforsamling i Lokalhistoriegruppen ”Syd for banen” mandag d. 24. februar 2014 kl. 19.00 i Jakobskirken, Astersvej 11, 4000 Roskilde.

I forlængelse af generalforsamlingen sættes der fokus på “hvad gemmer fotoalbummet”. Der vil blive eksempler på, hvordan foto i moster Karens fotoalbum kan fortælle en historie, der også er interessant for andre end familien. Ta’ gerne egne foto med!

Dagsorden for generalforsamlingen er iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg til bestyrelsen

6. Valg af bilagskontrollant

7. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændring

8. Eventuelt

Ad 7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sendes til formanden Mogens Ohm Jensen, Astersvej 11, 4000 Roskilde, e-mail: moje@km.dk.