FDF på march ved Ambasadørens hus på Køgevej i 1972

FDF på march ved Ambasadørens hus på Køgevej i 1972

Tommy Hansen har sammen med en gruppe af tidligere medlemmer af FDF gennemgået arkivkasserne i FDF-huset på Vindingevej. Det er et omfattende materiale, med avisartikler, fotos og bestyrelsesreferater, og med gemte effekter fra lejrture og børnenes kreative arbejde når FDF-klasserne mødtes.

Tommy Hansen har ud fra materialet skrevet om FDFs historie i perioden 1907 og til udflytningen til Søndre Ringvej i 1977.  Særlig har Tommy Hansen beskrevet opstarten og lejrene i Solrød og Hvalsø, og senere fokuseret på FDF-huset på Køgevej, på børnedyrskuerne som FDF var meget involveret i, og på gudstjenestelivet i FDF-huset som det senere kirkebyggeri Jakobskirken udsprang af.

Tommy Hansen holdt foredrag om FDF mandag den 13. januar 2014 i Jacobskirken.