Mandag den 9. april 2018 kl 19 i Jakobskirken, Astervej 11

Lokalhistorisk aften med lektor, Ph.D. Camilla Sløk, CBS, som voksede op ayd for banen og var elevrådsformand på Østervangsskolen

Østervangsskolen blev fra sin opførelse i 1969 et pædagogisk eksperiment, med Mark Jensen som skoleleder og en for den tid progressiv pædagogik, der satte eleverne og deres kreativitet i centrum og gav dem medbestemmelse. Med en stab af unge, nyuddannede lærere blev der et miljø¸ for teater og musik og et sammenhold om middage på tværs og skolen som lokalt kulturcenter. Det blandede boligkvarter i sydbyen af gamle etageejendomme og nyopførte parcelhuse gav et mix af mennesker fra alle sociale lag, og det gav skolen mange muligheder og udfordringer. I adskillige år havde forældreforeningen sin egen bod på Roskilde festivalen for at tjene penge til kulturlivet på skolen og aktiviteter, som ikke normalt rummes inden for et skolebudget.

Camilla Sløk oplevede dette set med elevens øjne og tog inspirationen med sig i sit voksenliv, der ad livets kreative veje førte hende omkring teologien, filosofien og etikken. Hun vil fortælle om sin opvækst i Blomstervejskvarteret og om, hvad hun fik med sig fra 10 år på Østervangsskolen, hvor hun bl.a. blev elevråsformand. Camilla Sløk er lektor i offentlig ledelse på CBS og har bl.a. udgivet bogen “Blod, sved og tårer: Om ansvar og skyld i ledelse”.