Generalforsamling med fokus på Sydbyen

Hermed indkaldes til generalforsamling mandag d. 27. februar 2023 kl. 19.00 i
Jakobskirken, Astersvej 11, 4000 Roskilde, med dagsorden iflg. vedtægterne.
Samtidig opkræves kontingent for 2023 til vores lokalhistoriske forening, kr. 100.
Efter generalforsamlingen læser Bente Harbo uddrag op fra Orla Roed Jensens
erindringer, tidl. socialchef i Gundsø kommune og menighedsrådsmedlem i Fløng. Han
havde sin opvækst syd for banen, bl.a. på Køgevej og Ruggårdsvej.
Niels Jørgen Rasmussen fortæller om ’Nissen på Ruggårdsvej’ og viser en fotoserie om,
hvordan sydbyen i Roskilde har forandret sig gennem de sidste år.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af bilagskontrollant
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

ad 3. årsregnskab 2022 kan du se her

ad 4. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 100 for husstanden og kr. 500 for
foreninger m.fl.
ad 5. På valg er Mogens Ohm Jensen, Ingrid Fjeldsted og Ole Nielsen. Der kan vælges tre
eller flere bestyrelsesmedlemmer.
Suppleanten Heino Larsen er også på valg. Han modtager genvalg. Udover Heino Larsen
vil Henrik Denman gerne stille sig til rådighed som suppleant. Bestyrelsen foreslår valg til
begge.
ad 6. Bilagskontrollant er Mogens Engelund.
ad 7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sendes senest mandag d. 20.
februar til formanden Mogens Ohm Jensen, Astersvej 11, 4000 Roskilde, e-mail:
moje@km.dk, mob. 61 63 81 22.

Du kan se indkaldelsen med dagsorden her.

Kommentarer

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.