Hør om Roskilde Ring

roskilde-ring[1]Den nystartede forening “Roskilde Rings Venner” holder onsdag den 21. januar en raceraften, hvor der fortælles om den navnkundige racerbanes historie.

Der vil blive vist film om Roskilde Ring og være foredrag med tidligere præsident for Dansk Automobil Sports Union C.C. Hansen og racerkøreren Ole Vejlund. Endelig vil Christian Møller Jensen fortælle om planerne med at lave et virtuelt museum for Roskilde Ring i parken, hvor racerbanen lå.

Raceraften begynder kl. 17.30 på Scandic Hotel, der ligger et stenkast fra Roskilde Ring.

Hør om Kamstrupstien

FDBs træskofabrik

Lokalhistorisk aften mandag d. 3. november kl. 19.00 i Jakobskirken, Astersvej 11, Roskilde.
Arrangeret af Lokalhistoriegruppen “Syd for banen” v/ Svend Erik Christensen
For 100 år siden hed vejene ikke Eriksvej og Rabalderstræde, men Kamstrupstien, og grusvejen forbandt landsbyen Kamstrup med Roskilde.

Da stationsbyen fra midten af 1800-tallet voksede ud over den snævre middelalderbys grænser, blev den beskedne udfaldsvej bebygget med villaer og arbejderboliger, garverier og andre virksomheder. Beboerne kunne handle i et mylder af forretninger, med Kamstrupstiens Brugsforening som den største. Fra at være kirkesti for landboerne blev Kamstrupstien en pulserende blodåre i en levende bydel i det voksende Roskilde, indtil ringvejen og motorvejen skar vejen i småstykker.

Lokalhistorien bliver fortalt af Svend Erik Christensen på mandag d. 3. november kl. 19.00 i Jakobskirken, Astersvej 11, Roskilde. Han formidler gode historier og fotos om landarbejdere og træskomænd, om dem der voksede op eller fandt arbejde langs Kamstrupstien, og om besættere og spillestedet Paramount som i kølvandet på ungdomsoprøret omformede de gamle industrimiljøer.

Aftenen er arrangeret af Lokalhistoriegruppen “Syd for banen”, og man opfordres til at medbringe gamle fotos fra gemmerne, som kan kaste lys over steder og begivenheder langs Kamstrupstien.

Hør om vandtårnene og vandforsyningen den 6. oktober

Vandtårnene og vandforsyningen i Roskilde v/ prof. Erling Bondesen, byrådsmedlem Kaj V. Hansen, tidl. lærer Niels Jørgen Rasmussen m.fl.

Mandag d. 6. oktober kl. 19.00 i Jakobskirken, Astersvej 11

Kvarteret syd for banen er gennem årene blevet forsynet med vand fra lokale vandtårne ved Bakkegården/Tårnvang, ved Ledagervej og på Elisagårdsvej, hvor JYSK nu ligger. Bag Hedegårdenes skole lå i mange år et iltningsanlæg. Nogle virksomheder på Maglegårdsvej opførte egne vandtårne for at sikre deres produktion. Vandtårnet på Bymarken afløste omkring 1960 de mindre vandtårne og er i dag taget ud af brug.

Professor ved RUC, geolog Erling Bondesen, vil fortælle om vandindvindingen fra Roskildes undergrund og de jordlag, der leverer byens drikkevand. Kaj V. Hansen vil fortælle om Roskilde Forsyning, som i dag står for driften af vandledningerne.

Hvad skal der ske med de vandtårne, der ikke længere skal bruges? Kom og hør historien om nattergalen over Roskilde Badet – eller hvad et vandtårn også tjener til. Kom gerne med fotos af de gamle vandtårne eller din historie om det, du kan huske.

For kaffebordet betales kr. 20,-.

Besøg den nye retsbygning

Den nye retsbygning på Sdr. Ringvej

Den nye retsbygning på Sdr. Ringvej

Retten er sat. Rundvisning i den nye retsbygning

Mandag d. 8. september kl. 19-21. Mødested: Retten i Roskilde, Ved Ringen 1.

 

Retten i Roskilde flyttede d. 1. juli ind i de nye lokaler ud mod Sdr. Ringvej. På rundvisningen fortælles der om arkitekturen i den lyse bygning, dagligdagen i de 15 retssale og meningen med, at retsbygningen er opført med de faciliteter som moderne retsvæsen kræver.

De 6300 kvm. etageareal er samlet om det centrale torv, hvor alle besøgende kan færdes og har adgang til Rettens kontorer. Rundt om dette findes de lukkede zoner, hvor der er skærpede sikkerhedskrav. I kælderen findes venteceller til arrestanter, hvor det er muligt at bringe sigtede ind i nævningeretssalen uden at de får kontakt med andre.

I frokoststuen byder Retten på kaffe/sodavand/øl, mens lokalhistoriker Lotte Fang fortæller om rettergang, straf og benådning i det gamle Roskilde fra middelalderen og frem til i dag. I Roskilde blev adelsmanden Rane Jonssen halshugget i 1302, dømt for mordet på kong Erik Klipping i Finderup lade. Fængslet i det gamle rådhus og siden Ting- og Arresthuset i Jernbanegade blev brugt til både høj og lav, men der var også dem der blev benådet.

Velkommen til en aften, hvor vi ser både fremad og bagud. Tilmelding er ikke nødvendig.

Roskilde Ring

roskilde ring

Byvandring: Roskilde Ring v/ Christian Møller Jensen

Onsdag d. 20. august 2014 kl. 19-21 Mødested: Sdr. Ringvej over for Shelltanken.

Byvandringerne, som Lotte Fang og Kaj V. Hansen står for hver sommer, knopskyder i år med en vandring syd for banen. ”Roskilde Ring er kulturhistorie”, siger Christian Møller Jensen, som har skrevet speciale på RUC om Racerbyen Roskilde. På turen rundt i parken lægger han navnlig vægt på årene med motorsport fra 1955 til 1968. Navne som Stirling Moss og Jim Clark kalder billeder frem fra dengang, Roskilde bogstaveligt talt lå i overhalingsbanen.

Der er stadig liv i racer-drømmene. Fornylig blev der rejst en mindesten for racerløbene i Roskilde Ring. Til oktober rejser motorlarmen sig igen, når Thorkil Thyrring afholder Racing Festival på Østre Ringvej, et velgørende arrangement til fordel for Røde Kors. En gruppe af de gamle motorsports-”drenge” har desuden planer om at genoplive stemningen fra dengang luften var tyk af bil-os og begejstring, med en stor audio-visuel event ved 60-års jubilæet i 2015.

Det er gratis at deltage i byvandringen. Tilmelding er ikke nødvendig.

Efterårets program

Vandtårnet

Syd for Banens program for efteråret er ved at være på plads. Der er planlagt et besøg og to foredrag.

Mandag den 8. september er der besøg på den nye retsbygning på Sdr. Ringvej. Mandag den 6. oktober er der foredrag om vandet og vandtårnene syd for banen. Mandag den 3. november er der foredrag om Kamstrupstien med særlig fokus på industrierne. Foredragene finder sted i Jacobskirken og begynder kl. 19.00. Se mere om de enkelte arrangementer under menuen efterårets arrangementer

Besøg på “Kødets gang” tirsdag den 29. april 2014

”Kødets Gang”

NB FÅ PLADSER TILBAGE

Velkommen til rundvisning på ”Kødets Gang” tirsdag d. 29. april kl. 8.30, hvor man kan følge grisen fra det levende dyr til den færdige spegepølse i slagterdisken. Mødested er det nye skoleslagteri på Maglegårdsvej, som er bygget som ”show-slagteri”, d.v.s. man kan gennem ruderne følge slagteprocessen.

Rundvisningen koster kr. 60,- og derefter er der mulighed for at spise frokost i kantinen, kr. 100,-.

Der er kun tre pladser tilbage. Tilmelding skal ske til Tommy Hansen, tlf. 46 36 28 98, email: tommy-inger@mail.tele.dk

Ringparkens historie

I 1952 flyttede de første inde i Ringparken. Lige efter besættelsen var der stor bolignød i Roskilde. Roskilde Boligselskab ønskede at bygge nye tidssvarende boliger i byen. I Slutningen af 40’erne købte man et større areal syd for den daværende dyrskueplads. . I visionen for Ringparken hed det ” 500-600 lejligheder med 2.000 indbyggere. En by i byen med egne butikker, børneinstitutioner og legeplader”

Svend Erik Christensen har indsamlet og sammenskrevet Ringparkens historie. Det ligger her på hjemmesiden. Klik her

Jakobskirken 40 år

I april fylder Jakobskirken i den sydlige del af Roskilde 40 år. Jubilæet markeres på mange måder, for Jakobskirken er sin unge alder til trods en kirke, som spiller en væsentlig rolle i mange menneskers liv.

På mandag d. 31. marts kl. 19 fortæller tidligere kirketjener Johannes Andreassen om byggeriet og viser billeder fra det liv, der udspillede sig i kirken og ungdomsklubben i de første år.

De første gudstjenester fandt sted i FDF-huset på Køgevej sidst i 1950’erne. Mange mennesker i den nye bydel ønskede et menighedsliv, som kunne udfolde sig lokalt på bedre betingelser end i domkirkens ramme. I 1965 blev Søndre sogn etableret, og kommunen bevilgede grund til kirkebyggeriet i det nye Østervangscenter, med “Habakuk” som arkitekt.

Da Jakobskirken stod færdig i 1974, sagde mange “Det ligner slet ikke en kirke!” og Hein Heinsens epokegørende alterudsmykning fik øgenavnet “det bøjede søm”. Måske er den debat, som kirkebyggeriet rejste, en af forklaringerne på, at folk fandt sammen om ungdomsklub i KFUM&K, teaterstykker når der skulle være adventsmarked, interesse for kirkekunst, konfirmandlejre og seniorklub.

Johannes Andreassen spillede en nøglerolle i disse år og vil fortælle om både de mursten og de mennesker, der formede Jakobskirken. Arrangør er Lokalhistoriegruppen “Syd for banen” og man betaler kr. 20,- for kaffen.

 

Se fotos på hjemmesiden www.sydforbanen.dk og på  https://onedrive.live.com/?cid=739D73452B840E6D&id=739D73452B840E6D%2113415&authkey=%21ADJqGJH7E6ZdbcU, f.eks.: Da grundlæggelsesdokumentet blev muret ind i 1974, var det konfirmand Karin Larsen, sognets første præst Viggo Klarholt og biskop Hans Kvist, der greb murerskeen.

 

Jakobkirkens 40 år. Mandag den 31. marts 2014

I april fylder Jakobskirken 40 år. I den anledning holder ”Syd for banen” møde mandag d. 31. marts 2014 kl. 19.00 i Jakobskirken, Astersvej 11, 4000 Roskilde.

Tidligere kirketjener Johannes Andreassen fortæller og viser billeder fra byggeriet og det liv, der udspillede sig i kirken og ungdomsklubben.