Sydstien-web

Walk on the Wilde Side er en 6 km rekreativ rute rundt I Roskilde Sydby

Ruten forløber ad stier og veje og binder bydeles mangfoldige kvarterer og grønne områder sammen.

I 2015 vil der blive fokuseret på at finde og videreformidle historier rundt på den rekreative rute, så man som vandrende på ruten kan lytte til gode fortællinger om lokalhistorien, aktiviteterne i omgivelserne og personlige historier fra bydelens beboere. Der arbejdes også med at producere lydklip, så man kan høre om forskellige historier og steder på ruten.

Hvis du har en idé til en historie, vil være med til at formidle fortællingerne eller har ideer til andre aktiviteter, du har lyst til at skabe i Roskildes Sydby, så kontakt Gunilla Rasmussen på wildside.roskilde@gmail.com.

Vil du vide mere

Facebookadressen er  facebook.com/wildsidewalk

Fotogalleri ligger på www.flickr.com/wildsideroskilde

Vil du høre lydklip:

Haveforeningen Granly. Klik her.

Hundredemeterskoven bag Østervangsskolen. Klik her.

Beskyttelsesrummene syd for banen. Klik her.

Kort og folder

Kort og folder som PDF fil kan hentes her

Kontakt

Mailadressen er wildside.roskilde@gmail.com