Vellykket generalforsamling

’Syd for Banen’ holdt den udsatte generalforsamling mandag den 16. august 2021. Det var på alle måder en vellykket generalforsamling med omkring 80 deltagere.

Du kan læse referatet her.

Formanden Mogens Ohm Jensen fremlagde beretningen som blev enstemmig vedtaget. (Du kan se beretningen her). Den pegede bl.a. på at foreningen trods coronaen har det godt. Der er kommet en del nye medlemmer, der er udgivet en jubilæumsbog, som har solgt godt. Og ikke mindst har foreningen gennemført en del byvandringer i foråret, som havde stor tilslutning.

Vedtægterne blev opdateret med bl.a. at foreningens navn blev ændret fra ”Lokalhistoriegrupen Syd for Banen” til ”Lokalhistorisk forening Syd for Banen”. (Du kan se vedtægterne her)

Regnskabet for 2020 viste et overskud på kr. 3.374,85. Ved årets udgang var beholdningen kr. 11.509,66. Så også økonomisk har foreningen det godt. Kontingentet bliver uændret på kr. 100 for en husstand og kr. 500 for institutioner ol.

Sidst men ikke mindst var der valg af ny bestyrelse. På valg var Ole Nielsen og Mogens Ohm Jensen. De blev genvalgt. Desuden blev Ingrid Fjeldsted valgt ind i bestyrelsen. Som suppleant blev valgt Heino Larsen. (Du kan se bestyrelsen her)

Efter generalforsamlingen fortæller lokalhistoriker Hans Chr. Eisen om Hedeland, det store rekreative område tæt på Roskilde som siden 1970’erne er blevet skabt ud af det landskab, der var gennemhullet af grusgrave.

Kommentarer

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.