Artikler fra syd for banen i Historisk Samfunds årbog

Posted by on dec 31, 2020 in Ikke kategoriseret | No Comments

I Historisk Samfunds årbog 2019 er der to artikler fra området syd for banen.

Den ene hedder ”Roskilde Dyrskue i 50 år”. Den er skrevet af Henrik Denman. Hovedvægten af artiklen, som er skrevet for at markere dette sjællandske fællesdyrskue på den nye dyrskueplads lige syd for motorvejen. Men artiklen beskriver også de forskellige dyrskuer, som er blevet holdt på den gamle dyrskueplads, som nu er omdøbt til Rådhusparken. Du kan se mere om artiklen og læse den her.

Den anden artikel hedder ” En bydel flytter – Det gamle og nye Frederiksberg i Roskilde” er skrevet af Tommy Hansen, og den omhandler kvarteret omkring Knudsvej og dens forgænger, som lå hvor nu den sydlige del af jernbanen ligger. Du kan se mere om artiklen og læse den her.

Mange af Historisk Samfunds årbøger ligger elektronisk. Du kan se dem her.