Huset på Havelodden 7

v/ Henning Nielsen

Huset på Havelodden 7 er opført i 1938, tror jeg nok. Det er delvist bygget af brugte materialer, idet min far Peter Nielsen havde fået nogle materialer fra et banehus, som skulle rives ned. Han sagde bagefter, at det ville han aldrig gøre mere, for banehuse er bygget meget solidt.

Vi boede da til leje på 1. sal over et malerværksted på Ringstedvej, der hvor nu ”Murergården” ligger.

Grunden blev støbt af far, og der blev gravet ud til kælder under det halve af huset. Huset indeholdt stue, køkken, soveværelse og et mindre værelse.

Murerarbejdet blev udført af murermester Kronsten fra Gevninge. Han var bror til ejeren af Klemmefabrikken på Ringstedvej. Tømrerarbejdet blev udført af tømrer J.V. Hansen fra Gevninge.

Vi flyttede ind, da jeg var 1½-2 år gammel.

I 1939 flyttede vi ud igen, da far blev bestyrer på Enghavegaard i Thorup ved Hundested, som var overtaget af staten. I en periode var huset på Havelodden 7 lejet ud. Staten solgte så Enghavegaard i 1940 eller 1941 og vi ville flytte hjem igen, men lejeren ville ikke flytte ud. Så flyttede vi til en bolig i Lille Højbrøndsstræde i en periode, men kunne så flytte til Havelodden igen senere i 1941.

Medens vi boede i huset, blev værelset i en periode udlejet til en, som var medlem af vagtværnet. Han var samtidig (eller efterfølgende?) politielev og hed Søren.

Da vi boede der, var grundene på Havelodden 5 og 9 ubebyggede, og de børn, der var i området, gravede huler og legede på nr. 5. Min far købte skovle til os, og efterhånden som de forsvandt, købte han flere, indtil alle kvarterets børn havde skovle.

På grunden nr. 9 lejede far jorden, så vi havde nyttehave der.

På grunden nr. 11 boede ”kanon-fotograf” Larsen, der havde sin faste arbejdsplads på Stændertorvet. Familien Larsen boede i en togvogn, som var indrettet til beboelse. Jeg husker ikke, om der var hjul på, eller hvornår vognen blev erstattet af et hus.

Kanonfotograf Larsen tog et billede af min mor Johanne Nielsen, samt min yngste storebror Egon og mig, antagelig i 1942 eller 1943.

En oplevelse fra Havelodden 7, som jeg husker, var et tidspunkt, hvor jeg var lagt og skulle sove til middag. Så kunne jeg ud af vinduet se en stor ballon, der pludselig brød i brand. Det var en løsrevet spærreballon, som havde taget hele turen over Vesterhavet og som blev skudt ned ved Roskilde.

På billede 4 ses huset med min familie og mig uden for. Fra venstre: min mor Johanne Nielsen, moster Else Benjaminsen med min storebror Karl bagved. Siddende på trappen min far Peter Nielsen med min yngste storebror Egon hos sig. Lidt foran ham min morfar Thomas Raaby med mig på det ene knæ og min kusine Kirsten på det andet. Bagved i døren min yngste moster Elise Raaby, kaldet Lis.

Kommentarer

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.