Garveribyen Roskilde i Historisk Samfunds Årbog

Historisk Samfund udgiver deres Årbog for 2020 mandag den 23. november. På grund af coronakrisen har det ikke været muligt at præsentere den på et møde, men den uddeles til medlemmerne på Biblioteket. Bogen kan købes gennem foreningens kasseer Bent Hansen: benthansen60@hotmail.com

 Årets årbog indeholder mange spændende artikler bl.a. artiklen Garveribyen Roskilde, som er skrevet af Svend Erik Christensen fra Syd for Banens bestyrelse. Artikel beskriver bl.a. de tre store industrigarverier, der lå på Kamstrupsti – det nuværende Eriksvej.

I indledningen til artiklen skriver Svend Erik Christensen bl.a.:

”Roskilde var i et halvt århundrede en af de byer i landet, der havde den største koncentration af garverier. I slutningen af 1800-tallet lå det dog ikke i kortene, at Roskilde skulle blive en af de byer, hvor der kom flere store industrigarverier de næste årtier. På det tidspunkt var der hverken flere eller færre små håndværksgarverier i byen end i andre provinsbyer. ……………..

Artiklen er ikke et forsøg på at skrive historien om garverierne i Roskilde. Men den ser på de udviklingstendenser, der har været inden for branchen. Der er lagt særlig fokus på de perioder, hvor der var nogle kvalitative spring i udviklingen inden for branchen. Det er tre historisk set meget korte perioder. Det er for det første perioden, hvor garvningen blev udskilt som et selvstændigt håndværk, for det andet perioden hvor industrigarverierne erstattede håndværksgarverierne, og for det tredje perioden, hvor garverierne helt forsvandt fra byen.”

Kommentarer

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.