Drengedrømmen på Snerlevej

Snerlevej i Roskilde tog form fra begyndelsen af 50’erne. Her voksede Hans-Otto Witt-Nielsen op. I mange år har Hans-Otto interesseret sig for at indsamle fotografisk materiale fra hvert enkelt hus på vejen. Det har medført, at også erindringer fra de enkelte familier er blevet nedfældet.
Mandag d. 15. april 2013 kl. 19.00 præsenterer han i løbet af en lille times tid sit indsamlede materiale. Den lokalhistoriske aften holdes i Jakobskirken, Astersvej 11, 4000 Roskilde. Forhåbentlig vil der være andre til stede, der har lyst til at fortælle om Snerlevej og om de mennesker og huse, som har præget kvarteret. Velkommen til en spændende aften med fortællinger og fotos, der ellers ikke er offentligt tilgængelige.