Mandag den 29. 0ktover 2018

”Man skal smede, mens jernet er varmt!” siger en gammel talemåde. Og da 120 mennesker dukkede op til byvandring på sygehuset i Roskilde i begyndelsen af september, var Lokalhistoriegruppen ”Syd for banen” hurtige til at engagere Tommy Hansen til en foredragsaften senere på efteråret. Her vil lokalhistorikeren sætte fokus på de fem overlæger, som prægede ”Roeskilde Amts Syge-, Daare- og Arbejdsanstalt” fra opførelsen i 1857 til 1934.

”Set med vor tids øjne var forholdene på amtssygehuset under al kritik,” medgiver en opbragt Tommy Hansen. I kilderne er der fortegnelser over, hvordan menuen stod på vandgrød hver anden dag. Den smitsomme lidelse fnat blev behandlet med svovl og tjære. Kvinder med sindslidelser måtte finde sig i at bo blandt de indlagte mænd. Nogle af de mentalt retarderede, som var anbragt på Arbejdsanstalten, blev lukket inde i trange celler i kælderen i ugevis, hvis de ikke ville arbejde eller var udadreagerende. Hvis lægerne klagede over forholdene til amtets ledelse, blev det påtalt og nogle blev fyret.

Alligevel var sygehuset et væsentligt fremskridt for samfundets måde at tage sig af sine borgere på. Gradvist steg kvaliteten af sygeplejen, og nye medikamenter, bedøvelse og lægevidenskabens fremskridt gjorde det muligt at behandle et større antal sygdomme og lidelser. Synet på psykisk sygdom ændrede sig og mennesker, som havde behov for at være ”under forsorg”, som man sagde dengang, blev med årene flyttet ud, så de boede mere naturskønt og havde beskæftigelsesmuligheder.

Tommy Hansen har stor respekt for de overlæger, som kæmpede en brav kamp for at få forbedret forholdene. De var oppe imod et amtsråd, som sad tungt på økonomien i Roskilde og ikke var nemt at overbevise.

Den gribende historie om lægerne på Anstalten fortæller Tommy Hansen mandag d. 29. oktober kl. 19 i Jakobskirken, Astersvej 11, 4000 Roskilde. Gratis adgang, for kaffen betales kr. 20.