Lidt klemt, og måske lidt flovt, ligger der på sygehuset ud mod Køgevej et minde om ”Roskilde Amts Syge-, Daare- og Arbejdsanstalt” – en beslutning Amtsrådet i 1855 tog om ikke blot at opføre et sygehus, men tillige en anstalt for retarderede og arbejdssky borgere. Her gemmer sig en række spændende historier, som vi på sygehusvandringen vil få fortalt. Sygehuspræst Katrine Louise Raun vil fortælle om den tidligere kirke på stedet, ligesom hun vil fremvise og fortælle om det gamle kapel, og Tommy Hansen vil give et indblik i den – til tider barske – tilværelse, der dengang fra 1857 blev både de indlagte og anbragte til del.

Dato: Mandag den 3. september 2018 kl. 19.00.

Mødested: Det gamle kapel på Sjællands Universitetshospital Roskilde, Sygehusvej 17, 4000 Roskilde.

Turleder: Sygehuspræst Katrine Louise Raun & lokalhistoriker Tommy Hansen