Mandag d. 26. februar kl. 19 i Jakobskirken, Astersvej 11, 4000 Roskilde

Generalforsamling i Lokalhistoriegruppen “Syd for banen” med lagkage og fem fortællinger om “Mit Roskilde”.

Dagsorden i følge vedetægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg til bestyrelsen

6. Valg af bilagskontrollant

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Der spares ikke på lagkagen, når der holdes generalforsamling i “Syd for banen”. Den formelle del er overstået på en halv time, og derefter vil de fem bestyrelsesmedlemmer fortæller hver sin Roskilde-historie.