jakob-soerensen-portraetMandag d. 30. januar 2017 kl. 19.30 på Roskilde Rådhus, auditoriet, indgang fra Køgevej 80 (det gamle amtsrådhus).

Lektor, Ph.D., historiker og forfatter Jakob Sørensen holder foredrag om rygter, myter og halve sandheder fra besættelsen. Arrangeres sammen med Historisk Samfund for Roskilde Amt.

Besættelsen er den mest beskrevne periode i Danmarkshistorien. Man regner med at der er skrevet henved 15.000 bøger og artikler om de fem år, hvor Danmark var besat – mere end resten af det 20. århundrede tilsammen. Derfor skulle man nok tro at vi efterhånden ved det meste, men der er stadig en række forhold fra besættelsen som fortjener at bliver undersøgt og belyst.

I foredraget tages der udgangspunkt i de områder hvor der på den ene eller den anden måde er opstået myter og misforståelser siden dengang. Centrale spørgsmål om forløbet af selve besættelsen, modstandsbevægelsens indsats eller de mange skarpe kontraster i befrielsesdagene er genstand for sejlivede myter og rygtedannelse.

Med udgangspunkt i den righoldige forskning om besættelsestiden kastes der lys over hvad der var op og ned – og der gives bud på hvorfor disse rygter, myter og halve sandheder har fået lov til at levet videre, når vi nu faktisk for længst er blevet klogere.