Generalforsamling i Lokalhistoriegruppen ”Syd for banen” og et underholdende oplæg om ”Kort og billeder syd for banen” v/ lokalhistoriker Per Steenholdt.

Mandag d. 27. marts 2017 kl. 19.00 i Jakobskirken, Astersvej 11, Roskilde.

Syd for byen var der blot marker og spredte gårde og huse, hvis man går 200 år tilbage i Roskildes historie. Det ændrede anlæggelsen af Danmarks første jernbane ved. Byen voksede sydover og bydelen ”syd for banen” blev af nogle betragtet som den vildeste del af Roskilde, ja egentlig slet ikke hørende til byen, set med bedsteborgernes øjne.

Historiker Per Steenholdt har fundet kort og billeder frem fra området, både fra tiden før det blev bebygget og fra den farverige bydel, der tog form efter 1847. Dem viser han frem og fortæller om ved generalforsamlingen i ”Syd for banen” mandag d. 27. marts kl. 19 i Jakobskirken, Astersvej 11, 4000 Roskilde. Den lokalhistoriske aften er åben for alle, men kun medlemmer kan stemme i den halve time generalforsamlingen varer.Luftfoto Ringparken 1958

Per Steenholdt har en livslang interesse for Roskildes historie og bidrager hver uge med oplysende glimt herfra i gratisavisen ”Paperboy”. Sammen med Jakob Zeuner har han tilbragt en del tid på Roskilde Kloster med at registrere klostrets papirer og kort og gøre materialet tilgængeligt.