Det lå her før

Den festlige lagkage ved generalforsamlingen d. 18. marts 2013

Den festlige lagkage ved generalforsamlingen d. 18. marts 2013

Generalforsamling i ”Syd for banen” mandag d. 14. marts 2016 kl. 19.00 i Jakobskirken, Astersvej 11, 4000 Roskilde.

Hvem kan huske, at der bag Bakkegården på Køgevej lå et vandtårn? Vandtårnet gav navn til villavejen Tårnvang. Det leverede vand til husstandene i sydbyen i Roskilde, men blev revet ned da man ikke længere havde brug for det.

Når Lokalhistoriegruppen ”Syd for banen” holder generalforsamling mandag d. 14. marts kl. 19 i Jakobskirken, bliver der fortalt historier om, hvad der lå her før det vi kan se i dag. Når den ordinære dagsorden er overstået, viser bestyrelsen en række billeder af steder og bygninger i sydbyen, som ikke findes længere. Noget er revet ned, andet er bygget om, eller nybyggeri har overtaget pladsen der hvor det lå.

”Vi håber på, at mange vil komme og fortælle om det de kan huske. Og gerne tage fotos med fra gemmerne derhjemme, så andre får glæde af at se, hvad der lå her før”, siger lærer Niels Jørgen Rasmussen. Han er selv ivrig fotograf og vil vise nogle af sine fotos fra kvarteret.

Lokalhistoriker Lotte Fang vil fortælle om Plantagen, det lille anlæg som lå tæt på Røde Port. Byrådsmedlem Kaj V. Hansen vil berette om ejendommene, som blev revet ned langs den nederste del af Vindingevej for at give plads til andet byggeri.

Aftenen er åben for alle uanset medlemskab. Vil man være medlem og opnå stemmeret ved generalforsamlingen, koster det 100 kr. om året, og kontingentet dækker hele husstanden. For kaffebordet betales kr. 20,-.

Dagsorden for generalforsamlingen er iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg til bestyrelsen

6. Valg af bilagskontrollant

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

Ad 7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sendes til formanden Mogens Ohm Jensen, Astersvej 11, 4000 Roskilde, e-mail: moje@km.dk.