Generalforsamling 16. februar 2015

Generalforsamling 16. februar 2015

Der holdes generalforsamling i Lokalhistoriegruppen ”Syd for banen” mandag d. 16. februar 2015 kl. 19.00 i Jakobskirken, Astersvej 11, 4000 Roskilde.

2014 har været et forrygende år for vores lokalhistoriske forening, med gode velbesøgte arrangementer og vandreforestillingen ”Kærlig Hilsen Roskilde” rundt i kvarteret, som frivillige fra foreningen var med til at skabe. Året kulminerede med donationen på kr. 25.000 fra Foreningen Roskilde Festival, som blev overrakt fordi vores forening er med til at formidle de gode historier og gennem de netværk som vi indgår i, også skaber nye fortællinger. Generalforsamlingen trækker linjerne op, i indhold og økonomi, i det der er nerven i vores forening.

Efter kaffen vil byplanlægger Gunilla Rasmussen trække tråden videre gennem kvarteret. Hun er nemlig tovholder for projektet ”Walk on the Wild Side”. Sydbystien blev indviet af cyklende elever fra Hedegaardenes skole i maj måned og står med donationen fra Roskilde festivalen for at kunne udvikles yderligere, bl.a. med lokalhistoriske nedslag hvor man ved at bruge sin smartphone kan få adgang til historien om stedet man står på, gennem en QR-kode. Stien binder fysisk vores mangesidede bydel sammen, så man i løbet af de 6 km får en oplevelse af alsidigheden i det brogede liv, der leves i sydbyen, og bliver inviteret ind til selv at skabe med på ens kvarter.

For kaffebordet betales kr. 20,-.

Dagsorden for generalforsamlingen er iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg til bestyrelsen

6. Valg af bilagskontrollant

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

Ad 7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sendes til formanden Mogens Ohm Jensen, Astersvej 11, 4000 Roskilde, e-mail: moje@km.dk.