Indtil midten af 1960’erne lå der øverst oppe på FDB’s garveri på Kamstrupsti en træskofabrik

Lokalhistoriegruppen Syd for Banen er kommet i besiddelse af nogle fotos fra Træskofabrikken, der lå på FDB’s garveri på Kamstrupsti. Sognepræst Mogens Ohm Jensen har i januar 2014 snakket med Oluf Pedersen og Henning Olsen om billederne. Du kan læse notaterne fra samtalerne: Klik her.