Hofjægermester Th. Havsteen i uniform

Bente Harbo og Tommy Hansen har skrevet et sammendrag om familien Havsteen på Store Maglegård på Maglegårdsvej. Det er sket på baggrund af studier på Lokalhistorisk Arkiv, Roskilde Bibliotek. Her ligger Det Havsteenske Familiearkiv, hvorfra de fleste billeder er hentet. Nogle oplysninger stammer fra ”Roskilde bys historie” udgivet af Historisk Samfund for Roskilde Amt og Roskilde Museums forlag 1998. Stoffet dannede baggrund for et PowerPoint-foredrag i Syd for Banen ved Tommy Hansen og Bente Harbo 28. januar 2013 i Jakobskirken.

Du kan se sammendraget her