Den skæve domkirke

Skrevet af d. 5. mar. 2018

Mandag d. 12. marts 2018 kl. 19.30

Næste foredrag i Historisk Samfund er om den skæve domkirke.

 Thomas Bertelsen, redaktør ved Danmarks Kirker og Nationalmuseet

Thomas Bertelsen undersøgelser og foreløbige resultater vedr. domkirken har vakt opsigt. De har bl.a. rokket ved den traditionelle datering af domkirken og ved dens grundplan.

Roskilde Domkirke har i knap 200 år interesseret danske kulturhistorikere – og med god grund. Foruden at tjene som gravkirke for en lang række danske regenter står kirkebygningen som et sjældent eksempel på fransk indflydelse på dansk bygningskultur i ældre middelalder. I det lys er det også kun naturligt, at kirken er optaget på UNESCO’s verdensarvsliste.

I 2016 indledtes endnu en større undersøgelse af kirken. Denne gang er blikket rettet mod kirkens middelalderlige bygningshistorie, og atter har det været muligt at afsløre hidtil ukendte sider af den store bygning. Således synes der nu svar på et gammelt spørgsmål: Hvorfor er kirkens grundplan så skæv?

Mødet starter med generalforsamling.

Mødet foregår i auditoriet på Roskilde Rådhus, den gamle indgang fra Gormsvej. Alle er velkomne. Der er gratis og fri entre.