Kort og folder om Walk on the Wild Side

Skrevet af d. 20. feb. 2015

Sydstien-web

På generalforsamlingen i Syd for Banen den 16. februar 2015 præsenterede Gunilla Rasmussen den 6 km. lang sti gennem Roskilde Sydby. På mødet kom der mange forslag om hvordan stien kan bruges og gøres mere kendt.

I 2015 vil der blive fokuseret på at finde og videreformidle historier rundt på den rekreative rute, så man som vandrende på ruten kan lytte til gode fortællinger om lokalhistorien, aktiviteterne i omgivelserne og personlige historier fra bydelens  beboere.

Hvis du har en idé til en historie, vil være med til at formidle fortællingerne eller har ideer til andre aktiviteter, du har lyst til at skabe i Roskildes Sydby, så kontakt Gunilla Rasmussen.

Kontakt

Mailadressen er wildside.roskilde@gmail.com

Facebookadressen er  facebook.com/wildsidewalk

Fotogalleri ligger på www.flickr.com/wildsideroskilde

Kort og folder som PDF fil kan hentes her